bong da tyle Nói về sự phát triển tổng hợp của Kế toán Tài chính Doanh nghiệp và Kế toán Quản trị

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da tyle Nói về sự phát triển tổng hợp của Kế toán Tài chính Doanh nghiệp và Kế toán Quản trị

ty le keo truc tiep bong da

Tóm tắt: Xã hội ngày nay rất coi trọng ngành giáo dục, trong khi ngành giáo dục ngày càng phát triển, nhiều nhân tài đã được gửi đến đất nước ta, trong môi trường thị trường cạnh tranh xã hội, sự phát triển trong tương lai chủ yếu dựa vào việc sử dụng khoa học, công nghệ và nhân tài để cạnh tranh. Trên con đường hiện đại hóa các bộ phận kế toán chủ yếu của các doanh nghiệp càng cần nâng cao yêu cầu về tài năng quản lý chuyên nghiệp, với sự phát triển và tiến bộ của xã hội, con người ngày càng chú trọng hơn đến tri thức kế toán tài chính, kế toán quản trị. và sự phát triển hiện tại. Nhất trí. Vì vậy, chúng ta cần lấy thị trường làm cơ sở chính để quản lý công ty và dùng quan điểm phát triển để nhìn nhận vấn đề, để có thể thích ứng tốt hơn với nhu cầu của thời đại và phù hợp với sự phát triển lâu dài của công ty. . Vì vậy, cần phải kết hợp hữu cơ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị và vận dụng chúng vào quản lý doanh nghiệp, đây là một trụ cột quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bình thường và có trật tự của doanh nghiệp.


Từ khóa: kinh tế mới; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kế toán quản trị; phát triển hội nhập


1. Tầm quan trọng của việc kết hợp giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị


Trong thực tế hoạt động và quản lý, doanh nghiệp cần xem xét và tính toán các chi phí của mình, là một kế toán tài chính chịu trách nhiệm chính trong việc xem xét và tính toán các chi phí hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, kết quả thu được được tổng hợp và dẫn chứng dưới dạng do đó, nó có vai trò quan trọng. Việc ra quyết định kinh doanh đòi hỏi số liệu báo cáo kế toán tài chính phải cung cấp cho công ty những thông tin trung thực và đáng tin cậy để hoàn thiện, để công ty có thể phát triển tốt hơn. Ngành kế toán bao gồm kế toán quản trị, mấu chốt để thu được lợi ích kinh tế là phải làm tốt công tác kế toán quản trị trong quản lý kinh doanh, vì vậy kế toán quản trị có vị trí như kế toán tài chính trong thực tế quản lý doanh nghiệp nên cần phải được tăng cường. Chú ý đến. Ngày nay, xã hội không ngừng phát triển, đặc biệt là khi nền kinh tế thị trường phát triển từ khi đổi mới và mở cửa thì chức năng của kế toán cũng có nhiều thay đổi, trước tình hình mới, các công ty cần phải quan tâm đến kế toán quản trị và đặt cùng vị trí với kế toán tài chính.Cần phá vỡ những khiếm khuyết của chức năng kế toán và giảm bớt sự phát triển không bình thường của doanh nghiệp do những khiếm khuyết đó gây ra. Để thích ứng với xu thế phát triển của công tác kế toán, cần gắn công tác quản lý và công tác kế toán tài chính nhằm tạo cơ sở cho sự chính xác của số liệu tài chính, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Kết hợp công tác kế toán tài chính và kế toán quản trị là việc doanh nghiệp cần làm khi tiến hành quản lý doanh nghiệp, không những thực hiện được việc chia sẻ nguồn thông tin mà còn cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp để có được số liệu tổng thể chính xác và giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật của kế toán. nhân sự của doanh nghiệp do hoạt động thực tế.


2. Mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị


(1) Sự khác biệt giữa hai Hệ thống kế toán bao gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị được xử lý khác nhau. Về nội dung, kế toán tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác và hiệu quả của thông tin tài chính, cung cấp dịch vụ cho nhân sự bên ngoài có liên kết với doanh nghiệp; kế toán quản trị là dịch vụ nội bộ để cung cấp lời khuyên cho người ra quyết định và tham khảo dữ liệu. Về đặc điểm, kế toán tài chính có yêu cầu cao hơn về thông tin và chất lượng kế toán, trong khi kế toán quản trị có yêu cầu về đặc điểm. Sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị có thể được phản ánh bởi các đặc điểm và chức năng khác nhau.


(2) Có mối liên hệ giữa hai kế toán này. Kế toán tài chính và quản trị nói chung thuộc hệ thống kế toán. sự phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, giám sát doanh nghiệp là nơi mà cả hai có sự thống nhất trong công việc thực tế Thứ hai, các kênh chính để thu thập thông tin là giống nhau. Dữ liệu doanh nghiệp được thu thập thông qua các phân tích khác nhau, và các phương pháp khác nhau được sử dụng để viết báo cáo, sử dụng trí thông minh đặc biệt của riêng mình, nhưng Các nguồn thông tin thu được đều giống nhau và chúng đều phục vụ cho doanh nghiệp. Trong một doanh nghiệp, tài chính và kế toán quản trị tuy trực thuộc hai bộ phận nhưng lại có quan hệ mật thiết với nhau, sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bộ phận này có thể làm cho sự phát triển của doanh nghiệp đạt được hiệu quả cấp số nhân, giúp nâng cao hiệu quả công việc. Vì vậy, cần tăng cường sự liên lạc và giao tiếp giữa nhân sự của hai bộ phận kế toán, mối quan hệ giữa hai bộ phận chính là điều kiện tiên quyết để hai bộ phận có thể kết hợp sâu rộng, sử dụng kế hoạch hợp lý và phân tích khoa học để tìm ra điểm vào những ưu điểm của hai phòng, những khuyết điểm được bổ sung nhằm phát huy hết hiệu quả công việc tốt nhất của kế toán hai phòng, phục vụ doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.


Thứ ba, chiến lược tích hợp của kế toán tài chính và kế toán quản trị


(1) Cải tiến hệ thống kế toán Sự phát triển của doanh nghiệp cần có những sắp xếp tổng thể cho việc thiết lập và quản lý hệ thống kế toán, khi thiết lập các quy tắc và quy định liên quan không nên chạy theo xu hướng một cách mù quáng. tình hình thực tế và tích hợp một cách hữu cơ các quy tắc phát triển thị trường và các mục tiêu của công ty để xây dựng quản lý kế toán. và cơ chế quản lý, loại bỏ hệ thống như một thứ vặt vãnh. Chú ý đến hai nội dung trọng tâm và có hiệu quả Phát huy hết chức năng nghiệp vụ của kế toán, không nên nhầm lẫn giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị. Các nguồn lực kế toán phải được phân bổ hợp lý để hộ tống chính xác và hiệu quả các quyết định phát triển doanh nghiệp. Ngoài ra, chỉ bằng cách phân chia phạm vi trách nhiệm mới có thể đạt được mục tiêu hạn chế và cân bằng, đồng thời có lợi hơn cho mục tiêu quản lý hiệu quả tài chính và sự phát triển đồng bộ của kế toán quản trị trong thời kỳ mới hiện nay.


(2) Thiết lập các khái niệm kế toán đúng đắn. Khi tiến hành tích hợp và phát triển sâu rộng kế toán tài chính và quản trị, doanh nghiệp cần thiết lập và hoàn thiện các khái niệm liên quan đến kế toán, đồng thời kết hợp thực trạng để thực hiện không đầy đủ các chức năng của kế toán doanh nghiệp trong quá trình phát triển nội bộ .Khi cả hai được tích hợp một cách hiệu quả thì sự khác biệt giữa hai bộ phận này phải được xử lý một cách chính xác, nhằm thay đổi một cách chính xác và có hiệu quả hiện trạng phát triển không đủ của doanh nghiệp. có thể thực sự khoa học và hợp lý.


(3) Tăng cường nghiên cứu lý thuyết Mặc dù kế toán quản trị của Trung Quốc đã đạt được trình độ tương ứng về quản lý tài chính doanh nghiệp, nhưng nước này chưa bao giờ có thể thoát khỏi gông cùm của các tư tưởng và khái niệm phương Tây trong các ứng dụng quản lý thực tế. Ví dụ: sự cân bằng của cán cân, sử dụng các phương pháp quản lý công việc và các phương pháp khác, với sự trợ giúp của tư duy phương Tây là phương pháp chính và v.v. Thời kỳ quan trọng của sự phát triển và chuyển đổi nền kinh tế hiện nay, đất nước ta đang phải đối mặt với những vấn đề rõ ràng về sự khác biệt môi trường bên trong và bên ngoài, do đó, trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu lý luận kế toán quản trị, cần phải đề ra những mục tiêu phù hợp căn cứ vào điều kiện thực tế.


(4) Sự cạnh tranh để ươm mầm tài năng kế toán tổng hợp và định hướng ứng dụng là yếu tố then chốt của cạnh tranh doanh nghiệp trong thế kỷ 21. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp muốn nâng cao trình độ quản lý thì phải đào tạo ra những nhân tài chuyên nghiệp và ứng dụng. rằng họ có thể có nhân lực rõ ràng. Lợi thế về nguồn lực. Yêu cầu chuyên nghiệp hóa của người hành nghề trong lĩnh vực tài chính và kế toán quản trị là khác nhau và có sự khác biệt rõ ràng. Ví dụ, kế toán tài chính tập trung vào khả năng kinh doanh của con người, trong khi kế toán quản trị tập trung vào khả năng quản lý, đến lượt nó, cần tăng cường sự tương tác lành mạnh giữa tài chính và kế toán quản trị. Là một cán bộ tài chính, bạn cần phải nắm vững hai hệ thống kế toán quản lý. Nâng cấp, tăng cường nghiên cứu kiến ​​thức lý thuyết đồng thời chú trọng nâng cao năng lực quản lý kinh doanh. Vì vậy, các trường cao đẳng, đại học cần không ngừng nâng cao nội dung giáo dục của chuyên ngành kế toán, đồng thời coi trọng kiến ​​thức lý luận cơ bản, tăng cường vai trò của thực tiễn xã hội, gắn kết sâu rộng giữa lý thuyết và thực hành, tạo cơ hội hợp tác đào tạo liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. và truyền đạt cho doanh nghiệp những tài năng tổng hợp với kiến ​​thức chuyên môn. Vì tất cả các học viên kế toán đều đã được đào tạo và đào tạo kế toán chuyên nghiệp, vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ để lấy chứng chỉ trình độ tương ứng nên sẽ có nhiều nhân viên giảng dạy chuyên nghiệp theo học. Ngoài ra, năng lực chuyên môn và phẩm chất của đội ngũ giảng viên sẽ để lại ấn tượng sâu sắc đối với những người hành nghề kế toán, công ty cần đào tạo cho đội ngũ kế toán của công ty những kiến ​​thức có hệ thống, thông qua học hỏi, trao đổi để tham khảo, bổ sung những thiếu sót, và Không ngừng đào tạo đội ngũ nhân viên kế toán Nhận thấy nhu cầu đa dạng về phát triển nhân tài, tiếp thu kiến ​​thức trong quá trình làm việc của nhân viên kế toán để thu hút nhân viên ở lại phục vụ doanh nghiệp.


(5) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin kế toán Phù hợp với tình hình phát triển thực tế của Trung Quốc và chức năng công tác kế toán, cơ sở quan trọng để phát triển công tác kế toán là xây dựng thông tin hóa kế toán. Với sự phát triển của tin học hóa hiện nay, tổng lượng dữ liệu kế toán doanh nghiệp không ngừng tăng lên nhưng giá trị ứng dụng dữ liệu thực tế lại thấp, muốn thu thập và phân tích một lượng lớn dữ liệu thì phải sử dụng hệ thống thông tin máy tính để hoàn nó, do đó sẽ có hiệu quả trong một lượng lớn thông tin Thu được nội dung có lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Do công việc kế toán có những hạn chế về chuyên môn và thời gian nên muốn thu được kết quả trong ngắn hạn thì phải chú trọng đến hiệu quả công việc. Kế toán quản trị. Tích hợp và thiết lập hệ thống kế toán có thể thực hiện tốt hơn các chức năng liên quan của kế toán. Ví dụ, việc mã hóa và phân loại dữ liệu kế toán tài chính và quản trị có lợi cho việc truy vấn và kiểm soát hệ thống thông tin. Ứng dụng này rất hiệu quả, thông qua việc thu thập dữ liệu chính xác, sàng lọc thông tin, sau đó khảo sát và phân tích thống kê dữ liệu, rút ​​ra các báo cáo kế toán tài chính phù hợp, phân loại dữ liệu ban đầu, tạo nền tảng tốt cho sự phát triển bền vững của công ty.


Thứ tư, kết luận


Trong tình hình hiện nay, việc tích hợp sâu rộng giữa tài chính và kế toán quản trị của công ty để đưa ra các quyết định phát triển đã là một biện pháp và yêu cầu quan trọng đối với sự phát triển của công ty. hai bộ phận tài chính., có thể đóng vai trò bảo vệ cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp và ổn định kinh tế.


người giới thiệu:


[1]Yang Qingzhong. Sự phát triển tổng hợp của kế toán tài chính doanh nghiệp và kế toán quản trị trong tình hình kinh tế mới[J]Nghiên cứu Kế toán, 2018 (11).


[2]Wang Lingling. Nghiên cứu về sự hội nhập và phát triển của kế toán tài chính doanh nghiệp và kế toán quản trị trong tình hình kinh tế mới[J]Kinh tế than nội địa Mông Cổ, 2018 (10).


[3]Li Boya .Sự phát triển tổng hợp của kế toán tài chính doanh nghiệp và kế toán quản trị trong tình hình kinh tế mới[J]Thông tin Kinh tế Hiện đại, 2018 (03).


[4]Qiu Hongtao. Sự phát triển tổng hợp của kế toán tài chính doanh nghiệp và kế toán quản trị trong tình hình kinh tế mới[J]Kinh tế tuần hoàn quốc gia, 2018 (06).


Chúc các bạn đọc tin bong da tyle Nói về sự phát triển tổng hợp của Kế toán Tài chính Doanh nghiệp và Kế toán Quản trị vui vẻ!

Bài viết mới