bong da viet nam Khám phá phương pháp giảng dạy quản trị kinh doanh

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da viet nam Khám phá phương pháp giảng dạy quản trị kinh doanh

ty le keo bong da truc tiep hom nay

Tóm tắt: Trên cơ sở xem xét những tồn tại khác nhau của các phương pháp dạy học quản trị kinh doanh truyền thống, bài viết này thảo luận về phương pháp dạy học quản trị kinh doanh từ 4 khía cạnh: phương pháp dạy học tình huống, phương pháp dạy học mạng đa phương tiện, phương pháp dạy học song ngữ và phương pháp dạy học thực nghiệm, mục tiêu để nâng cao chất lượng Giảng dạy, ươm mầm các tài năng quản lý phức hợp cao cấp với khả năng đổi mới mạnh mẽ và khả năng toàn diện.


Từ khóa: quản trị kinh doanh, phương pháp giảng dạy, thảo luận


1. Những vấn đề trong phương pháp giảng dạy chuyên ngành quản lý kinh doanh của Trung Quốc


Chuyên ngành quản trị kinh doanh là một ngành học biên giới mang tính thực tiễn và sáng tạo. Hiện nay, các phương pháp giảng dạy truyền thống chiếm một tỷ lệ lớn trong các phương pháp giảng dạy được các trường cao đẳng và đại học của Trung Quốc áp dụng cho các chuyên ngành quản trị kinh doanh. và khép kín hơn. Mạnh mẽ; (2) Tập trung vào sách, cập nhật kiến ​​thức chậm hơn và thực hành yếu hơn; (3) Tập trung vào giáo viên làm trung tâm, giảng dạy trên lớp quá nhiều, quá ít thời gian để học sinh tự kiểm soát và không đủ nhận thức của học sinh vị trí chủ đạo; (4)) Tập trung vào dạy học, dạy học theo văn bản trên lớp, không trích dẫn, tăng cường liên thông giữa các bộ môn, chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng đào tạo và đổi mới; (5) Cường độ trau dồi phát triển cá nhân của học sinh là (6) Giáo dục theo định hướng thi được thực hiện có kiểm tra và hướng dẫn.


2. Thảo luận về việc cải cách phương pháp giảng dạy cho các chuyên ngành quản lý kinh doanh bậc cao ở Trung Quốc


(1) Phương pháp dạy học tình huống


Cái gọi là dạy học tình huống là một tình huống đại diện được lựa chọn từ một lượng lớn tài liệu thực tế, sau khi xử lý và phân loại toàn diện, nó có thể cho học sinh cảm nhận thực tế, hiểu sâu hơn về lý thuyết trừu tượng, củng cố kiến ​​thức và cũng có thể rèn luyện cho học sinh. để phân tích vấn đề và phân tích vấn đề Một phương pháp dạy học về năng lực giải quyết vấn đề.


Hình thức của phương pháp dạy học tình huống rất phong phú, chủ yếu bao gồm: ① Đóng vai. Trong trường hợp giảng dạy, học sinh có thể được sắp xếp để đóng vai trong trường hợp theo nhiều cách khác nhau. ②Học sinh phát biểu. Trong dạy học theo tình huống, giáo viên thường tổ chức cho học sinh phân tích và đưa ra quyết định về một trường hợp cá nhân hoặc theo nhóm, sau đó phát biểu trước lớp. ③Cuộc thảo luận về trường hợp. Với hình thức nhóm học tập, việc tổ chức cho học sinh thảo luận và các hoạt động học tập tập thể khác là một phần quan trọng và không thể thiếu của dạy học tình huống.


(2) Phương pháp giảng dạy mạng đa phương tiện


Cái gọi là dạy học mạng đa phương tiện là một hoạt động dạy học tương tác dựa trên mạng cục bộ máy tính, sử dụng mạng để phổ biến toàn diện, xử lý nhiều loại thông tin đa phương tiện (như đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video, hoạt hình, v.v.), và liên kết nhiều loại thông tin giảng dạy.


Hiện nay, nhiều trường cao đẳng và đại học vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và thăm dò việc giảng dạy mạng đa phương tiện cho các chuyên ngành quản trị kinh doanh, và những ưu điểm của việc giảng dạy mạng đa phương tiện đang dần bộc lộ. Nhưng để nâng cao hiệu quả của việc dạy học mạng đa phương tiện, chúng ta cần chú ý đến các khía cạnh sau: Thứ nhất là khâu phân tích và lựa chọn. Trên cơ sở phân tích, xác định mục tiêu dạy học và phân tích trình độ hiểu biết của học sinh, các nguồn tài nguyên dạy học trên mạng được phân loại, sàng lọc, tìm ra những tài nguyên mạng phù hợp với mục tiêu dạy học và phù hợp với việc học của học sinh. Thứ hai là khâu thiết kế và lập kế hoạch. Các vấn đề chính cần được giải quyết trong thiết kế dạy học nối mạng đa phương tiện là làm thế nào để làm cho giáo trình giảng dạy và thiết kế các cột trang web dạy học, thay đổi cách thể hiện của giáo trình và sử dụng các phương tiện phong phú hơn để tích hợp công nghệ tiên tiến và trưởng thành trong ngành CNTT vào chương trình học, do đó Sự kết hợp hoàn hảo giữa chương trình học trực tuyến và nội dung giảng dạy. Thứ ba là khâu tổ chức và triển khai. Kể cả việc tổ chức cho học sinh học tập độc lập và hợp tác, vai trò chủ đạo của giáo viên cần được xác định bởi các đối tượng dạy học và nội dung dạy học khác nhau. Thứ tư là giai đoạn phản hồi đánh giá. Việc đánh giá hiệu quả dạy học trực tuyến bao gồm đánh giá học sinh và đánh giá giáo viên. Việc đánh giá học sinh không chỉ bao gồm khối lượng kiến ​​thức đã nắm được mà còn bao gồm khả năng học tập độc lập và tinh thần hợp tác học tập.


(3) Phương pháp giảng dạy song ngữ


Phương pháp dạy học song ngữ là việc sử dụng hai ngôn ngữ làm ngôn ngữ giảng dạy, trong đó ngôn ngữ thứ hai không chỉ được sử dụng như một đối tượng học tập, mà còn là một phương tiện dạy học được sử dụng một phần hoặc toàn bộ trong các môn học không phải ngôn ngữ. . Hiện tại, việc giảng dạy song ngữ đang trong giai đoạn thử nghiệm đối với chuyên ngành quản trị kinh doanh.


Có thể áp dụng ba cấp độ “dạy song ngữ” cho các chuyên ngành quản trị kinh doanh: cấp độ thứ nhất, dạy song ngữ thâm nhập. Có nghĩa là, tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy dần dần thâm nhập vào các khóa học của chuyên ngành quản trị kinh doanh, và các yếu tố giảng dạy tiếng Anh được bổ sung một cách thích hợp vào việc giảng dạy của mỗi khóa học. Cấp độ thứ hai là dạy song ngữ xen kẽ. Đó là ý thức sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ giảng dạy trong giảng dạy trên lớp, và từng bước trau dồi cho học sinh nhận thức và khả năng tư duy các vấn đề bằng tiếng Anh. Cấp độ thứ ba là giảng dạy song ngữ hoàn toàn. Có nghĩa là, tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy nên chiếm hơn 1/3 tổng số giờ học và có thể sử dụng thành thạo, từng bước đạt được mục tiêu sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy. Đối với việc giảng dạy các chuyên ngành quản trị kinh doanh, "giảng dạy song ngữ" dựa trên nền tảng của quốc tế hóa và thông tin hóa giáo dục, để sinh viên có thể nắm bắt các khái niệm và phương pháp quản lý tiên tiến quốc tế càng sớm càng tốt và hiểu chính xác hơn. và quốc tế tiên tiến nhất Nghiên cứu tình hình và trau dồi phương pháp giảng dạy sáng tạo cho các tài năng quản lý quốc tế.


(4) Phương pháp dạy học thực nghiệm


Cái gọi là phương pháp giảng dạy thực nghiệm đề cập đến việc thiết kế theo kế hoạch các điều kiện kiểm tra quản lý cụ thể trong môi trường phòng thí nghiệm được kiểm soát, mô phỏng quá trình quản lý trong môi trường thực, quan sát, đo lường, can thiệp và vận hành các đối tượng mô phỏng và phân tích dữ liệu thực nghiệm , Và đối phó với các hiện tượng và kết quả thực nghiệm để phát hiện ra một phương pháp nghiên cứu các quy luật vốn có của quá trình quản lý mô phỏng. Bài viết này chủ yếu giới thiệu về phương pháp dạy học thí nghiệm khám phá.


Học hỏi là quá trình học sinh tham gia độc lập và trải nghiệm cá nhân để khám phá những điều chưa biết để lĩnh hội kiến ​​thức dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Phương pháp dạy học thực nghiệm quản lý khám phá là phương pháp đặt tri thức quản lý trong bối cảnh khám phá, đồng thời cho học sinh tìm hiểu kiến ​​thức quản lý thông qua khám phá thông qua sự hướng dẫn của giáo viên. Phương pháp này bao gồm năm bước: Đầu tiên, đặt câu hỏi. Giáo viên thiết kế và khám phá các vấn đề quản lý. Thứ hai, thu thập dữ liệu. Hướng dẫn học sinh thu thập dữ liệu thông qua khảo sát và các phương pháp khác. Thứ ba, sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm để giải thích các vấn đề quản lý hoặc đề xuất các giải pháp. Thứ tư, đánh giá kết quả. Sinh viên đánh giá nghiên cứu của họ. Thứ năm, kết quả bài thi, học sinh tự giao tiếp và kiểm chứng cách giải của mình.


Kết luận


Tóm lại, phương pháp giảng dạy quản trị kinh doanh có thể rất đa dạng, nhưng cần lưu ý rằng trong quá trình giảng dạy thực tế, chúng ta phải tìm kiếm chân lý từ thực tế, để nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc giảng dạy ở mỗi người và từ lớp này sang lớp khác.Nội dung, mục đích và đặc điểm của học sinh, lựa chọn một hoặc nhiều phương pháp dạy học trong số các phương pháp đã giới thiệu ở trên làm phương pháp dạy học chính, chọn các phương pháp khác làm phương pháp dạy học bổ trợ, dần dần hình thành tổ hợp các phương pháp có đặc điểm riêng. , và sau đó hình thành phương pháp giảng dạy kết hợp cá nhân hóa của riêng mình.


Chúc các bạn đọc tin bong da viet nam Khám phá phương pháp giảng dạy quản trị kinh doanh vui vẻ!

Bài viết mới