kenh truc tiep bong da hom nay Thảo luận về Chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp theo sự hồi sinh của các làng

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về kenh truc tiep bong da hom nay Thảo luận về Chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp theo sự hồi sinh của các làng

xem lich bong da ngoai hang anh

Tóm lược:Kinh tế nông nghiệp là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế nước ta, trình độ phát triển của nó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của nước ta. Hiện nay, trong quá trình phát triển của nền kinh tế nông nghiệp Trung Quốc vẫn còn những tồn tại như cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, chất lượng lao động thấp, phương thức sản xuất tương đối lạc hậu đã hạn chế ở mức độ nhất định sự phát triển của kinh tế nông nghiệp và cản trở quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc. Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 nhấn mạnh rằng “ba vấn đề nông thôn” là những vấn đề cơ bản liên quan đến nền kinh tế quốc dân và đời sống của người dân. “Ba vấn đề nông thôn” phải là ưu tiên hàng đầu trong công tác của Đảng và thực hiện chiến lược hồi sinh nông thôn.Có những cơ hội mới có thể thúc đẩy phát triển nông nghiệp rất nhiều. Trong bối cảnh phục hồi nông thôn, nó phân tích chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp từ bốn khía cạnh: thúc đẩy hiện đại hóa phương thức sản xuất, cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng lao động tổng thể và đẩy mạnh hội nhập công nghiệp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp và hiện đại hóa nông nghiệp.


Từ khóa:Tái sinh nông thôn; kinh tế nông nghiệp; cơ hội phát triển


Kinh tế nông nghiệp là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế nước ta, không thể coi thường động lực của nó đối với sự phát triển kinh tế của nước ta. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp và hiện đại hóa nông nghiệp là một trong những ưu tiên phát triển hiện nay của Trung Quốc. Trong báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đưa ra chiến lược phục hồi nông thôn nhằm giải quyết vấn đề "tam nông", mang lại cơ hội mới cho phát triển nông nghiệp.


1 Cơ hội phát triển kinh tế nông nghiệp trên cơ sở phục hồi nông thôn


1.1 Các chính sách hỗ trợ nhằm tăng cường đầu tư tài chính


Hiện nay, sự phát triển nông nghiệp ở Trung Quốc vẫn còn trong giai đoạn canh tác truyền thống của con người, sản xuất nông nghiệp dựa vào lao động, hiệu quả sản xuất nông nghiệp thấp dẫn đến một lượng lớn lực lượng lao động sản xuất nông nghiệp đổ về các thành phố, điều này hạn chế nông nghiệp. sự phát triển.[1]. Để phát triển hơn nữa kinh tế nông nghiệp, cần phải thúc đẩy mạnh mẽ cơ giới hoá, thông tin hoá nông nghiệp, thay thế dần sản xuất con người bằng sản xuất cơ giới, có thể nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp lên rất nhiều, tuy nhiên, việc sử dụng máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn đòi hỏi một khoản đầu tư lớn của các quỹ. Chiến lược phục hồi nông thôn nhấn mạnh hỗ trợ tài chính cho phát triển sản xuất nông nghiệp, đồng thời đã ban hành một loạt chính sách nhằm tăng cường và mang lại lợi ích cho nông dân nhằm đảm bảo tài chính cho phát triển nông nghiệp. Trong bối cảnh thực hiện mạnh mẽ chiến lược chỉnh trang nông thôn, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh quá trình cơ giới hóa và thông tin hóa nông nghiệp, tạo điều kiện vật chất thuận lợi cho phát triển kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, cải thiện. chất lượng cuộc sống của người nông dân.


1.2 Các chính sách hỗ trợ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu công nghiệp


Hiện tại, ngành nông nghiệp của Trung Quốc có cấu trúc đơn lẻ và khả năng chống chịu rủi ro kém, điều này không có lợi cho việc tăng thu nhập của nông dân một cách bền vững và ổn định. Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, cần tối ưu hóa và điều chỉnh cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển theo hướng đa dạng, nâng cao khả năng chống chịu rủi ro của kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp ổn định và bền vững.Chiến lược phục hồi nông thôn cho rằng thịnh vượng công nghiệp là nền tảng để hiện thực hóa nông thôn.[2].


1.3 Đẩy nhanh các chính sách hỗ trợ cho nghiên cứu khoa học nông nghiệp ứng dụng


Với sự phát triển không ngừng của nghiên cứu khoa học nông nghiệp ở nước ta, các công nghệ nông nghiệp mới thường xuyên xuất hiện và nghiên cứu khoa học nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu khoa học hiện nay chưa thực sự được phát huy và ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc, không có lợi cho việc nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và còn gây lãng phí tài nguyên. Chiến lược khôi phục nông thôn nhấn mạnh tăng cường đầu tư cho nghiên cứu khoa học nông nghiệp, nâng cao trình độ đổi mới khoa học công nghệ nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng thực tiễn các kết quả nghiên cứu khoa học nông nghiệp, có lợi cho việc nâng cao hàm lượng khoa học và công nghệ nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. và hiện đại hóa nông nghiệp.


2 Các vấn đề kinh tế nông nghiệp trong bối cảnh phục hồi nông thôn


2.1 Cơ sở hạ tầng nông thôn không hoàn hảo


Cơ sở hạ tầng là hỗ trợ cần thiết cho phát triển hiện đại hóa nông nghiệp, nếu không có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh thì sản xuất nông nghiệp khó phát triển bền vững, chất lượng cao.[3]. Hiện tại, mức độ tổng thể của cơ sở hạ tầng nông nghiệp của Trung Quốc là tương đối thấp, điều này đã hạn chế sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp ở một mức độ nhất định. Trước hết, cơ sở hạ tầng nông thôn của Trung Quốc còn lạc hậu, lượng vốn cần thiết lớn, hiện nay hầu hết các quỹ cơ sở hạ tầng nông nghiệp đều do dân làng hoặc nông dân gánh chịu một cách độc lập. Chính phủ hỗ trợ tương đối thiếu, nguồn vốn là đơn lẻ. và hiệu quả đầu tư thấp, không có lợi cho việc nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Thứ hai, một số cơ sở hạ tầng nông thôn ở Trung Quốc còn yếu kém, các công trình nước uống, hệ thống sưởi và khí đốt chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của dân làng; không có nhà máy xử lý rác, nhà máy xử lý nước thải, v.v., chưa được cải thiện hiệu quả và môi trường sống ở nông thôn chưa được cải thiện hiệu quả, cơ sở hạ tầng sản xuất hỗ trợ còn yếu kém, máy móc, thiết bị nông nghiệp lạc hậu, vẫn theo phương thức canh tác truyền thống của con người, đường nội đồng chưa thông thoáng, đường lầy lội. mưa, không có lợi cho việc đi lại; hiệu suất của thiết bị kiểm soát lũ kém, không thể giảm bớt tác động của các thảm họa khí tượng như mưa lớn đối với nông nghiệp; các công trình thủy lợi và thủy lợi không hoàn hảo, vì vậy sản xuất nông nghiệp chỉ có thể "dựa vào trên bầu trời để kiếm ăn. "


2.2 Thiếu lao động chất lượng cao


Với sự phát triển không ngừng của nền nông nghiệp, sản xuất cơ giới hóa và thông tin hóa đã trở thành một yếu tố quan trọng trong sản xuất nông nghiệp hiện đại, để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp cơ giới hóa và thông tin hóa, cần phải có lao động chất lượng cao. Hiện sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc thiếu một số lượng lớn các chuyên gia chất lượng cao, khó đáp ứng được nhu cầu phát triển hiện đại hóa nông nghiệp. Trước hết, hầu hết nông dân sản xuất nông nghiệp có chất lượng tổng thể thấp, thiếu kiến ​​thức sản xuất nông nghiệp chuyên nghiệp và công nghệ vận hành máy móc nông nghiệp, cộng với việc đã lớn tuổi, các khái niệm và kiến ​​thức sản xuất liên quan đến nông nghiệp chưa được củng cố và khó tiếp nhận kiến ​​thức sản xuất nông nghiệp mới, công nghệ mới, không áp dụng được kiến ​​thức và công nghệ tiên tiến vào thực tế sản xuất nông nghiệp.Một số nhân tài xuất sắc với kiến ​​thức nông nghiệp tiên tiến không muốn làm việc ở nông thôn do các yếu tố như môi trường làm việc và chế độ phúc lợi, dẫn đến thiếu nhân tài chuyên nghiệp trong sản xuất nông nghiệp.[4]. Thứ hai, nguồn lao động sản xuất nông nghiệp đang thiếu trầm trọng. Hiện nay, độ tuổi chung của lực lượng lao động nông thôn ở nước ta rất trầm trọng, một số lượng lớn lao động trẻ nông thôn rời nông thôn lên thành phố do hiệu quả kinh tế nông nghiệp thấp, trực tiếp dẫn đến tình trạng nghiêm trọng. thiếu hụt lực lượng lao động nông thôn.


2.3 Phương thức sản xuất tương đối lạc hậu


Phương thức quản lý và sản xuất nông nghiệp ở hầu hết các khu vực của Trung Quốc còn tương đối lạc hậu, không có lợi cho việc nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Trước hết, sản xuất nông nghiệp chưa đột phá theo mô hình sản xuất nhỏ lẻ truyền thống, vẫn là hoạt động truyền thống phi tập trung của hộ gia đình, khó hình thành quy mô lớn, không có lợi cho việc nâng cao năng suất.Thứ hai, sự phát triển của các phương thức sản xuất nông nghiệp hiện đại còn tương đối lạc hậu, mức độ cơ giới hóa các khâu đồng ruộng thấp, hầu hết các diện tích chưa đến 50%; hàm lượng công nghệ sản xuất nông nghiệp thấp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa đạt tiêu chuẩn. đất bị nhiễm mặn và cứng lại, không có lợi cho nông nghiệp.[5]. Thứ ba, hệ thống lưu thông nông sản nông thôn chưa lành mạnh, thiếu hệ thống tiếp thị thống nhất dẫn đến giá cả nông sản trên thị trường không đồng đều, cung cầu không bình đẳng, điều kiện thị trường nông sản khắc nghiệt nên ở một mức độ nào đó đã hạn chế phát triển kinh tế nông nghiệp.


3 Chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp trên cơ sở phục hồi nông thôn


3.1 Thúc đẩy hiện đại hóa phương thức sản xuất


Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế Trung Quốc, hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp đã trở thành một trong những nội dung quan trọng của phát triển nông thôn, có thể cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy tăng thu nhập của nông dân. Thứ nhất, phân tích toàn diện các yếu tố phát triển của nông nghiệp để xây dựng kế hoạch phát triển có mục tiêu phù hợp với sản xuất nông nghiệp của địa phương. Đồng thời hình thành được đội ngũ phát triển kinh tế nông nghiệp chuyên nghiệp, phát huy hết vai trò chủ đạo. Thứ hai, đột phá phương thức sản xuất và vận hành nông nghiệp nhỏ lẻ trước đây, hình thành quy mô sản xuất và vận hành nông nghiệp hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, nâng cao đời sống của nông dân. Thứ ba, một cơ chế bảo vệ rủi ro nông nghiệp với bảo hiểm nông nghiệp làm cốt lõi có thể được thiết lập để nâng cao khả năng chống lại rủi ro của nông nghiệp.


3.2 Cải thiện xây dựng cơ sở hạ tầng


Sự lạc hậu của cơ sở hạ tầng nông nghiệp đã dẫn đến sự lạc hậu của phát triển nông nghiệp ở một mức độ nhất định, vì vậy cần phải không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Trước hết, Chính phủ cần chủ động chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tăng cường đầu tư vốn, mở rộng các kênh tài trợ, đưa ra các chính sách ưu đãi liên quan, giới thiệu vốn tư nhân, bảo đảm đủ vốn cho sản xuất nông nghiệp. Thứ hai, thành lập các nhà máy xử lý nước thải, cải tạo mạch điện, nước uống và các tiện nghi sinh hoạt cơ bản khác nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nông dân. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp, phổ biến và quảng bá công cụ sản xuất máy nông nghiệp, nâng cao cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp của vùng, đồng thời tăng cường đào tạo cho nông dân các kỹ thuật vận hành liên quan để họ vận hành thành thạo các thiết bị sản xuất nông nghiệp.


3.3 Nâng cao chất lượng tổng thể của người lao động


Để thực hiện phát triển hiện đại hóa nông nghiệp không thể tách rời việc hỗ trợ lao động chất lượng cao, vì vậy cần nâng cao cơ bản chất lượng lao động của nông dân, để nông dân có kiến ​​thức sản xuất nông nghiệp chuyên nghiệp, thành thạo các kỹ năng vận hành. của máy móc thiết bị nông nghiệp hiện đại. Thứ nhất, hình thành hệ thống đào tạo kiến ​​thức sản xuất, thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hội giảng chuyên gia, tham quan học hỏi, trao đổi lẫn nhau và các hoạt động khác nhằm nâng cao chất lượng nghề nghiệp của người lao động và tăng dự trữ kiến ​​thức sản xuất nông nghiệp của họ. Thứ hai, giới thiệu một số nhân tài ưu tú, có kiến ​​thức chuyên môn về sản xuất nông nghiệp về nông thôn làm việc, nâng cao chế độ phúc lợi, tạo môi trường sống và làm việc tốt để họ đi sâu về nông thôn, bám rễ vào nông thôn, cống hiến. đến sự phát triển của nông nghiệp. Thứ ba, đối với thanh niên và trung niên nông thôn ra ngoài làm việc, đài phát thanh, truyền hình, Internet có thể được sử dụng để tăng cường quảng bá cho công cuộc xây dựng nông thôn mới, thu hút tài năng trẻ nông thôn về quê làm việc, góp phần xây dựng quê hương đất nước.


3.4 Tăng tốc hội nhập công nghiệp


Hội nhập công nghiệp có thể phá vỡ rào cản giám sát khu vực, tăng tốc độ luân chuyển tài nguyên giữa các khu vực và phát huy tác dụng tổng thể, đã trở thành một xu hướng quan trọng trong sự phát triển của các ngành công nghiệp khác nhau. Trong bối cảnh phục hồi nông thôn, để thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và hiện đại hóa nông nghiệp, cần phải đẩy mạnh hội nhập công nghiệp.Trước hết, cần tăng cường công nghiệp chế biến, chế tạo nông sản, nâng cao giá trị gia tăng nông sản, sản xuất theo nhu cầu thị trường, tăng doanh thu bán hàng nông sản.[6].Thứ hai, cần phát triển nền nông nghiệp đặc trưng dựa trên lợi thế của địa phương, chuyển lợi thế tài nguyên thành lợi ích kinh tế, phát triển mạnh các ngành công nghiệp hiện đại như du lịch, nông nghiệp giải trí để đa dạng hóa cơ cấu công nghiệp, từ đó nâng cao thu nhập cho nông dân.[7-8]. Thứ ba, hệ thống thị trường nông sản cần được cải thiện để minh bạch hóa thông tin giao dịch nông sản, thiết lập quan hệ giao dịch bình đẳng, duy trì ổn định trật tự thị trường.


4. Kết luận


Trong bối cảnh phục hồi nông thôn, chính quyền địa phương cần nắm bắt cơ hội để thực hiện các biện pháp tương ứng nhằm giải quyết một loạt vấn đề trong quá trình phát triển nông nghiệp hiện nay ở Trung Quốc, đẩy nhanh cơ giới hóa sản xuất và thông tin hóa, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất, nhằm thúc đẩy sự ổn định và phát triển bền vững nền kinh tế nông nghiệp của Trung Quốc., để đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa nông nghiệp.


Tác giả: Fan Aiyu Đơn vị: Pingdingshan CollegeChúc các bạn đọc tin kenh truc tiep bong da hom nay Thảo luận về Chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp theo sự hồi sinh của các làng vui vẻ!

Bài viết mới