ket qua bong da nam seagame 30 Cải thiện quản lý chi phí của các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo phương thức thông thường mới

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 16/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ket qua bong da nam seagame 30 Cải thiện quản lý chi phí của các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo phương thức thông thường mới

truc tiep bong da.

Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế xã hội, các doanh nghiệp nhỏ và vừa từng bước trở thành chủ lực trong nền kinh tế thị trường, chiếm thị phần lớn. Sự phát triển của các DNNVV đã có những đóng góp nổi bật trong việc thúc đẩy tiến bộ xã hội, mở rộng cơ hội việc làm, tăng cường cạnh tranh trên thị trường, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Nhưng đồng thời, các DNVVN cũng gặp một số vướng mắc trong quản lý chi phí, điều này đã cản trở sự phát triển của các DNVVN. Do đó, tác giả phân tích các vấn đề trong quản lý chi phí của các doanh nghiệp nhỏ và vừa và đưa ra các đề xuất liên quan nhằm cung cấp thông tin tham khảo và hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Các vấn đề trong quản lý chi phí của các doanh nghiệp vừa và nhỏ


(1) Ban lãnh đạo thiếu các khái niệm quản lý chi phí. Trong quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa, ban lãnh đạo kết hợp quyền sở hữu và quyền điều hành, việc ra quyết định của mình quyết định hướng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ thường thiếu nhận thức về phát triển dài hạn, họ chỉ tập trung vào việc giảm chi phí và đưa ra các quyết định tương ứng xoay quanh các mục tiêu ngắn hạn của doanh nghiệp mà bỏ qua lợi ích dài hạn của sự phát triển doanh nghiệp. Trong hoạt động sản xuất sản phẩm chủ yếu dồn sức vào sản xuất sản phẩm, còn thiếu những kế hoạch nhất định về phương pháp quản lý chi phí và kỹ thuật quản lý của doanh nghiệp. Với việc không ngừng mở rộng quy mô doanh nghiệp và không ngừng cải tiến công nghệ sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi, dễ dẫn đến thất bại trong kinh doanh.


(2) Hạ thấp quá mức chi phí đổi mới công nghệ. Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu, đổi mới và cải tiến khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và duy trì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Mức độ năng lực đổi mới công nghệ liên quan trực tiếp đến chi phí đầu tư của doanh nghiệp trong nghiên cứu và phát triển khoa học. Theo thống kê, khi tỷ trọng đầu tư cho nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp chiếm 1% doanh thu thì doanh nghiệp không tồn tại được, khi tăng chi nghiên cứu khoa học lên 2% thì doanh nghiệp gần như không tồn tại được; khi chi nghiên cứu khoa học lên tới 5% thì doanh nghiệp có một vị thế mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong công tác quản trị chi phí của các doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ chú ý đến giá thành sản xuất sản phẩm, nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận doanh nghiệp mà ít có việc hoạch định và quyết định chi phí đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. và đầu tư không đầy đủ cho đổi mới công nghệ, dẫn đến nền tảng cho đổi mới công nghệ và đổi mới sản phẩm còn yếu. Việc thay thế khó hơn và dần bị loại bỏ trong cạnh tranh thị trường.


(3) Các phương pháp quản lý chi phí lạc hậu. Trình độ quản lý chi phí của các DNVVN còn tương đối lạc hậu, phương pháp quản lý tương đối đơn giản, thiếu tính khoa học, phạm vi quản lý hẹp, khó thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế. quản lý các DNVVN. Chi phí đầu vào của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất chủ yếu bao gồm chi phí mua nguyên vật liệu, số lượng mua, phương thức mua ...; khấu hao TSCĐ, chi phí nhân công, chi phí quản lý trong sản xuất. của sản phẩm; chi phí bán hàng trong việc bán hàng hóa, chi phí vận chuyển, chiết khấu sản phẩm, v.v. Quản lý chi phí truyền thống quan tâm quá nhiều đến chi phí sản xuất trong cơ cấu sản xuất sản phẩm, và tập trung vào việc áp dụng các phương pháp quản lý chi phí như giá thành sản phẩm, chi phí kế hoạch, chi phí tiêu chuẩn áp dụng quản lý chi phí, chi phí theo hoạt động và các ít phương pháp hơn, và sự phát triển của doanh nghiệp thiếu chiến lược.


(4) Thiếu cơ chế khuyến khích hạn chế chi phí hiệu quả. Mặt khác, các nhà quản lý giảm chi phí để tăng lợi nhuận, hạ lương nhân viên và tiết kiệm quá mức chi phí lao động. nhân viên làm cho giá thành sản phẩm cao. Trong sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp, các nhà quản lý thường sử dụng sản xuất hàng loạt sản phẩm để tăng lợi nhuận ngắn hạn của doanh nghiệp, việc tăng sản phẩm làm cho doanh nghiệp có một lượng hàng tồn kho lớn, do đó giá vốn ẩn trong hàng tồn kho. , và tính thanh khoản của công ty giảm, hàng tồn kho quá nhiều và nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người tiêu dùng. Rủi ro thay đổi cuối cùng sẽ gây tổn hại đến lợi ích của doanh nghiệp.


Gợi ý về Cải thiện Quản lý Chi phí của Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa


(1) Giới thiệu tài năng quản lý chi phí chuyên nghiệp. Với sự mở rộng không ngừng về quy mô của công ty và sự gia tăng các vấn đề ra quyết định khác nhau của công ty, các khái niệm quản lý chi phí truyền thống của các nhà quản lý không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. đưa ra quyết định về các chi phí khác nhau trong quá trình sản xuất hiện tại của công ty. Xử lý và lập kế hoạch chi tiêu R&D trong tương lai và các chi phí công khai mà doanh nghiệp phải chịu để thúc đẩy nâng cao trình độ quản lý chi phí của doanh nghiệp.


(2) Tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ. Trong quản lý chi phí truyền thống của các doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiện tượng hạ thấp quá mức chi phí đổi mới công nghệ, do đó, trong việc cải tiến quản lý chi phí doanh nghiệp cần tăng cường đầu tư chi phí đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc đầu tư vào chi phí đổi mới công nghệ có thể nâng cao hình thức, trình độ thủ công, chất lượng, giá trị sử dụng, ... cho sản phẩm của doanh nghiệp, nhằm đáp ứng liên tục nhu cầu tiêu dùng về sản phẩm, tăng thị phần và mang lại lợi ích lớn hơn cho công ty. Ngoài ra, nền tảng quản lý dữ liệu lớn đang phát triển nhanh chóng, chính phủ và các ban ngành liên quan cũng đang hỗ trợ tích cực cho việc sử dụng và thúc đẩy nền tảng dữ liệu lớn. các phương pháp quản lý công nghệ cao khác để quản lý doanh nghiệp., nhằm thúc đẩy sự phát triển lâu dài của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


(3) Cải tiến phương pháp quản lý chi phí. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Trung Quốc đều áp dụng phương pháp quản lý chi phí truyền thống, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, xã hội tiến bộ không ngừng, cạnh tranh ngày càng cao thì công tác quản lý doanh nghiệp cũng phải liên tục được cải tiến để phù hợp với thị trường. Cần học hỏi các phương pháp quản lý chi phí tiên tiến trong và ngoài nước, như thông qua phương pháp Quản lý chi phí chiến lược, theo quan điểm chiến lược để kiểm soát sự phát triển chung của doanh nghiệp, tăng cường sự phối hợp và cấu hình của từng mắt xích, chú trọng sự kết hợp giữa quản lý chi phí và chiến lược phát triển doanh nghiệp; thông qua phương pháp tính giá thành theo hoạt động, mở rộng phạm vi tính toán chi phí của doanh nghiệp, cải thiện khả năng kiểm soát ngân sách và tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực của doanh nghiệp giúp cho việc tính giá thành sản phẩm chính xác hơn. Thông qua việc không ngừng học hỏi và tham khảo các phương pháp quản lý chi phí tiên tiến, chúng tôi sẽ cải tiến phương pháp quản lý chi phí của chính mình, và cuối cùng là tìm ra phương pháp quản lý chi phí phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp, để doanh nghiệp có thể đi vào con đường phát triển lành mạnh.


(4) Cải thiện cơ chế hạn chế và khuyến khích chi phí. Sự phát triển của các DNVVN cần liên tục cải thiện cơ chế ràng buộc và khuyến khích chi phí, huy động sự nhiệt tình của người lao động, khuyến khích mọi người lao động nâng cao nhận thức về quản lý chi phí, nâng cao năng lực quản lý chi phí, giảm chi phí doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp, duy trì doanh nghiệp lâu dài. hạn lợi thế cạnh tranh, và thúc đẩy sự phát triển liên tục của công ty. Trong quản lý doanh nghiệp, tiền lương của người lao động, chi phí đầu vào và lợi ích đổi mới công nghệ, mức tồn kho, hệ thống thưởng phạt phải được quy định rõ ràng và liên tục cải tiến, để các hoạt động khác nhau của doanh nghiệp phát triển theo hướng quản lý chi phí và giá thành thấp.


Chúc các bạn đọc tin ket qua bong da nam seagame 30 Cải thiện quản lý chi phí của các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo phương thức thông thường mới vui vẻ!

Bài viết mới