soi kèo bong da hom nay Trau dồi tài năng pháp lý ứng dụng và giảng dạy thực hành pháp lý

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về soi kèo bong da hom nay Trau dồi tài năng pháp lý ứng dụng và giảng dạy thực hành pháp lý

cong phu bong da

Tóm tắt: Giáo dục pháp luật phải thay đổi quan niệm giáo dục, thay đổi phương pháp giảng dạy truyền thống chú trọng việc truyền thụ kiến ​​thức lý thuyết pháp luật, khám phá phương pháp giảng dạy đào tạo kỹ năng nghiệp vụ pháp lý, xây dựng hệ thống giảng dạy thực hành và trau dồi năng khiếu pháp luật ứng dụng.


Từ khóa: tài năng ứng dụng; giảng dạy thực tế; giảng dạy tình huống; phiên tòa giả định


Tác giả: Cai Shuyan


1. Sự tách rời giữa giáo dục pháp luật và nghề luật là một vấn đề lớn trong giảng dạy pháp luật hiện nay


Có rất nhiều vấn đề trong công tác giảng dạy và giáo dục pháp luật hiện nay ở nước ta, nổi cộm nhất là sự chưa chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật và nghề luật sư. Một mặt, giáo dục pháp luật không phải là điều kiện tiên quyết của nghề luật sư, và nghề luật sư không phải là mục đích của giáo dục pháp luật. Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố lịch sử, nền giáo dục pháp luật hiện tại của Trung Quốc đã phát triển trở lại sau khi hệ thống pháp luật bị bỏ quên, xuống cấp hoặc thậm chí bị đập bỏ trong một thời gian dài. Do nhu cầu xây dựng hệ thống pháp luật của đất nước lúc bấy giờ, giáo dục pháp luật chỉ nhấn mạnh tính kỷ luật của pháp luật và tính hàn lâm của giáo dục pháp luật, dẫn đến việc tách giáo dục pháp luật và nghề luật sư ở Trung Quốc. Mặt khác, cùng với việc phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục pháp luật cũng đã bắt tay vào một con đường phát triển tự điều hành, tự hoàn thiện và hội nhập khép kín, làm cho hiện tượng kỷ luật, giáo dục và hàn lâm trong giáo dục pháp luật của Trung Quốc trở thành xu thế chủ đạo. Giới hành nghề luật sư và giới giáo dục pháp luật đã thành lập những cánh cửa riêng, ít có sự trao đổi, thậm chí không thừa nhận lẫn nhau. Điều này cũng làm cho nền giáo dục pháp luật đại học của nước ta rất mù mịt và không thể kết hợp chặt chẽ với thực tiễn pháp luật. Về mô hình đào tạo nhân tài pháp lý, giáo dục pháp luật của Trung Quốc chưa thiết lập được cơ chế phối hợp và cơ chế điều hành chung của nhà trường với bộ phận pháp chế. Mô hình giáo dục trường học khép kín, tách biệt với hoạt động tư pháp và không đặt câu hỏi có đáp ứng được nhu cầu đào tạo hay không, đã bị phản biện và cải tiến.


Tương ứng với những điều trên là việc giảng dạy và giáo dục pháp luật chỉ chú trọng đến việc truyền thụ kiến ​​thức lý luận pháp luật và đào tạo nhân tài học thuật mà bỏ qua việc đào tạo tài năng pháp luật ứng dụng và đào tạo kỹ năng nghiệp vụ pháp lý cho học viên. Trong phương thức giảng dạy truyền thống, trong giảng dạy lý thuyết pháp luật, giảng dạy lý thuyết trên lớp có ưu điểm là giúp sinh viên nắm vững lý luận cơ bản của pháp luật một cách có hệ thống. Tuy nhiên, do mang nặng màu sắc khái niệm hóa, giáo điều hóa, hình thức hóa nên nội dung giảng dạy pháp luật chỉ giới hạn ở giải thích lý thuyết, thuyết minh pháp luật, lơ là trong việc trau dồi năng lực thực hành, ít rèn luyện kỹ năng, thậm chí bỏ bê việc tu dưỡng. của tinh thần pháp luật. Về phương pháp dạy học, giáo viên vẫn dạy theo kiểu truyền đạt, thiếu trau dồi cho học sinh tinh thần đổi mới, năng lực đổi mới và kỹ năng nghề nghiệp. Làm thế nào để tách mô hình đào tạo nhân tài pháp luật ứng dụng ra khỏi mô hình đào tạo truyền thống của giáo dục pháp luật là một bài toán khó mà đào tạo luật bậc đại học phải đối mặt.


Thứ hai, việc thiết lập mục tiêu đào tạo các tài năng pháp lý ứng dụng


Việc xác lập mục tiêu đào tạo nhân tài pháp luật ứng dụng dựa trên các yếu tố như nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và xu hướng phát triển giáo dục pháp luật mới. Là một trường cao đẳng đại học của địa phương, chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ ươm mầm nhân tài ứng dụng cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. và tiến hành đào tạo có mục tiêu cho các sinh viên nuôi dưỡng. Theo "Ý kiến ​​thực hiện của Cao đẳng Đức Châu về việc cải cách phương thức đào tạo nhân tài", trường Đức Châu đã coi việc nuôi dưỡng các tài năng pháp lý ứng dụng là mục tiêu giảng dạy của chuyên ngành luật. Đặc điểm của tài năng ứng dụng chủ yếu thể hiện ở chỗ: có nền tảng kiến ​​thức lý luận chuyên môn vững chắc, năng lực và kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, tạo tiền đề mở rộng cấu trúc kiến ​​thức của học sinh một cách hợp lý, nâng cao phẩm chất toàn diện của học sinh, tăng cường khả năng thích ứng và đổi mới của học sinh. có khả năng. Loại hình đào tạo nhân tài này chủ yếu dành cho các doanh nghiệp và cơ sở địa phương và các vùng nông thôn rộng lớn, để sinh viên có thể phát huy hết lợi thế của khả năng “cơ sở kép” vững chắc và phát triển thành trụ cột kinh doanh trong các đơn vị và lĩnh vực này ngay khi góp phần xây dựng kinh tế và phát triển xã hội của địa phương. Cung cấp đủ nguồn nhân lực.


Hoàn toàn thừa nhận rằng luật là một ngành học định hướng nghề nghiệp và giáo dục pháp luật là cơ sở để trau dồi giáo dục nghề nghiệp trong tương lai cho thẩm phán, công tố viên và luật sư, Texas College cũng tuân theo các đặc điểm của chuyên ngành luật và nhu cầu thị trường của xã hội địa phương đối với các tài năng pháp lý. Tập trung vào giáo dục đại học, và lấy việc ươm mầm tài năng ứng dụng làm mục tiêu giảng dạy chính. Loại mục tiêu đào tạo nhân tài chuyên nghiệp pháp lý này không chỉ phản ánh loại hình ứng dụng và điểm đến việc làm của đào tạo nhân tài, mà còn phản ánh chương trình đào tạo nhân tài hướng đến con người và cá nhân hóa, điều cốt yếu nằm ở việc trau dồi khả năng nghề nghiệp pháp lý. Cái được gọi là khả năng chuyên môn chủ yếu đề cập đến công nghệ và khả năng sử dụng các khái niệm, nguyên tắc và quy tắc pháp lý để khám phá các sự kiện pháp lý và các vấn đề pháp lý, đồng thời sử dụng tư duy pháp lý để phân tích các mối quan hệ pháp luật và giải quyết các vấn đề pháp lý. Để trau dồi khả năng và công nghệ này, các phương pháp giảng dạy thực hành phải được thực hiện để đào tạo học sinh học luật, phân tích luật, giải thích luật và sử dụng luật trong các trường hợp cụ thể, và thông qua việc đào tạo kỹ năng nghề này, giúp học sinh nắm vững phương pháp tìm kiếm và sử dụng pháp luật, Hình thành khả năng chuyên môn pháp lý của mình.


Thứ ba, việc xây dựng mô hình đào tạo nhân tài áp dụng pháp luật


(1) Phương pháp dạy học trên lớp dựa trên phương pháp dạy học tình huống


Vì sinh viên luật nước ta chủ yếu là học sinh xuất phát điểm từ phổ thông nên trước hết học sinh phải đặt nền tảng lý luận luật hoặc nắm vững lý luận cơ bản của một ngành luật nào đó. Dạy học trên lớp là tổng kết, học tập và nghiên cứu tinh thần pháp luật và lý luận pháp lý. Việc giảng dạy trên lớp giúp sinh viên nắm vững các nguyên tắc pháp lý một cách có hệ thống; nó giúp trau dồi những hiểu biết rõ ràng của sinh viên và cho phép sinh viên hiểu tình trạng pháp lý của các giả thuyết khác nhau thông qua một loạt các khái niệm và nguyên tắc liên kết với nhau, nhờ đó họ có thể dễ dàng sử dụng logic hơn để suy luận Pháp luật; giúp học viên nâng cao hiệu quả học tập, tiếp thu nhanh những tư tưởng, tinh hoa của pháp luật trong giảng dạy đơn vị thời gian. Vì vậy, dạy học trên lớp có tính hợp lý và cần thiết của nó, hiện nay, ít nhất ở khía cạnh việc giảng dạy kiến ​​thức pháp luật có hệ thống, nó vẫn là một phương pháp tương đối hiệu quả mà chúng ta biết. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy phương pháp dạy học này có xu hướng bỏ qua sự chủ động của học sinh, làm cho học sinh tiếp nhận thụ động; nó có xu hướng coi nhẹ việc trau dồi nhân cách sáng tạo của học sinh, và việc nắm vững kiến ​​thức pháp luật là mục tiêu cuối cùng; nó có xu hướng dẫn đến sự rời rạc giữa lý thuyết và thực hành, bỏ qua việc trau dồi năng lực thực hành của học sinh. Vì vậy, môn học luật truyền thống nên áp dụng phương pháp giảng dạy thực hành trên lớp là giảng dạy tình huống để đạt được mục đích làm phong phú nội dung giảng dạy và trau dồi khả năng thực hành của sinh viên.


"Phương pháp giảng dạy tình huống" dựa trên các phiên tòa thực tế làm tài liệu cơ bản, đưa học sinh vào các tình huống sự kiện cụ thể để phân tích và giải quyết vấn đề, đồng thời trau dồi cho học sinh khả năng vận dụng kiến ​​thức lý thuyết và hình thành kỹ năng, nghiệp vụ. Phương pháp giảng dạy tình huống rất hữu ích cho việc rèn luyện tư duy pháp lý của sinh viên và trau dồi khả năng phân tích vấn đề trong thực tế của sinh viên. Tuy nhiên, do phương pháp giảng dạy án lệ được tạo ra trong nền tảng văn hóa pháp lý của các nước án lệ Hoa Kỳ, là một mô hình giáo dục du nhập nên chúng ta cần bản địa hóa và chuẩn hóa nó trong quá trình áp dụng. Cần phân biệt phân tích tình huống khi sử dụng phương pháp dạy học tình huống. Bản chất của dạy học tình huống là giúp học sinh phát triển khả năng học tập trải nghiệm và khả năng phản ánh kinh nghiệm. Chủ thể là giáo viên, và giáo viên giải thích lý thuyết. Đối tượng chính của phân tích trường hợp là sinh viên, họ sử dụng các lý thuyết đã học để phân tích các trường hợp. Theo một nghĩa nào đó, đó là một phương pháp học tập phản thủ tục với việc giảng dạy tình huống. Phân tích tình huống có thể được thực hiện trong lớp hoặc ngoài lớp (dưới dạng bài tập về nhà). Nó có thể được áp dụng cho cả việc giảng dạy luật nội dung và việc giảng dạy luật tố tụng. Sau khi học sinh phân tích tình huống, giáo viên thường được yêu cầu nhận xét về việc phân tích tình huống của học sinh, chỉ ra những sai lầm và thiếu sót của học sinh trong việc phân tích tình huống, giải thích phương pháp phân tích tình huống đúng và những điểm cơ bản của phân tích tình huống. Phương pháp dạy học tình huống đòi hỏi giáo viên phải quan tâm đến thực tiễn xét xử, sưu tầm các vụ án điển hình, lựa chọn các vụ án điển hình phù hợp để giảng dạy theo giáo trình chuyên môn trong số vô vàn các vụ án đó. "Phương pháp giảng dạy tình huống" không chỉ dạy cho sinh viên những kiến ​​thức pháp lý cụ thể, mà quan trọng hơn là kỹ thuật lập luận pháp lý này. Có nghĩa là, những gì được dạy cho học sinh không chỉ là kiến ​​thức "biết gì", mà còn là kiến ​​thức "bí quyết". Loại kiến ​​thức "bí quyết" này phải được thực hành cá nhân, và chỉ bằng cách nghiên cứu nhiều lần các bản án kinh điển khác nhau, bạn mới có thể hiểu được các kỹ thuật lập luận pháp lý.


(2) Phương pháp giảng dạy Moot Court


Việc đổi mới giáo dục pháp luật phải trên cơ sở đổi mới mục đích của giáo dục pháp luật. Lý do tại sao giáo dục pháp luật truyền thống bỏ qua việc trau dồi kỹ năng pháp luật chủ yếu là do sự lệch lạc về quan niệm giáo dục. nó chỉ có thể được thực hiện dần dần trong các hoạt động xử lý vụ việc sau này. "Kinh nghiệm", trau dồi kỹ năng nghiệp vụ pháp luật và khả năng thực hành không phải là một phần nội dung của giáo dục pháp luật. Khi mọi người thừa nhận rằng giáo dục pháp luật là một loại hình giáo dục nghề nghiệp, nội dung giáo dục pháp luật cũng nên bao gồm giáo dục và đào tạo công nghệ pháp lý, và thậm chí ở một mức độ nào đó nên trở thành nội dung chính của giáo dục pháp luật. Việc thực hiện nghiệp vụ giáo dục pháp luật xác định nội dung giảng dạy pháp luật cần phải: Trước hết là cung cấp cho sinh viên những kiến ​​thức pháp luật cơ bản và ý kiến ​​pháp luật. Thứ hai, chúng ta phải rèn luyện cho sinh viên tư duy như luật sư, thứ ba, chúng ta phải trau dồi cho sinh viên phẩm chất toàn diện, năng lực thực hành và đạo đức nghề nghiệp. Giáo dục pháp luật không chỉ phải truyền thụ kiến ​​thức pháp luật mà còn phải trau dồi, rèn luyện khả năng thực hành của học sinh. Mô hình giáo dục pháp luật truyền thống không còn đáp ứng và thích ứng với nhiệm vụ giảng dạy này. Phương pháp dạy học giả tòa tương đối Phương pháp dạy học thực hành càng trưởng thành càng có nhiều ưu điểm, ở một mức độ nào đó, có thể nói đây là một trong những phương pháp dạy học thực hành có chi phí thấp hơn và mang lại hiệu quả rõ rệt. Việc giảng dạy phiên tòa mô phỏng có thể giúp sinh viên củng cố kiến ​​thức lý thuyết đã học, trau dồi khả năng gắn lý thuyết với thực tiễn và nâng cao khả năng phân tích và giải quyết vấn đề trong thực tế. Trước hết, phương pháp giảng dạy phiên tòa giả định thúc đẩy sự thống nhất giữa việc nắm vững kiến ​​thức lý thuyết cơ bản và phát triển các kỹ năng thực hành. Trong các hoạt động phiên tòa giả định, sinh viên có thể trải nghiệm địa vị pháp lý và ý nghĩa thực sự của từng vai trò bằng cách đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như thẩm phán, công tố viên, luật sư, nguyên đơn và bị đơn. Phương pháp giảng dạy phiên tòa mô phỏng có giá trị cao đối với học sinh trong việc khám phá sự kiện, khám phá sự thật, phân tích luật, áp dụng luật, phối hợp sở thích, viết tài liệu, rèn luyện và phát triển khả năng khác.


Tất nhiên, phương pháp giảng dạy của tòa án moot cũng có những khuyết điểm của nó. Một là phương pháp giảng dạy phiên tòa giả chỉ là một kiểu giảng dạy thực tế “mô phỏng”. Các tòa án tranh luận sử dụng kinh nghiệm pháp lý gián tiếp làm nội dung cốt lõi của tài liệu giáo dục theo cách mô phỏng. Do đó, các khóa học mô phỏng thiếu đi sự hào hứng, động lực và không thể đoán trước được việc đại diện cho các bên thực sự. hiếm khi phản ánh Luật pháp và xã hội, kinh tế, lực lượng chính trị và các yếu tố khác góp phần vào những kết luận này. Nó chỉ xử lý pháp luật từ một góc độ, và do đó có nhược điểm là tách nghiên cứu pháp luật khỏi các bộ phận khác của xã hội. Thứ hai là phương pháp giảng dạy phiên tòa giả định đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng chuyên môn thực tế của giáo viên. Vì vậy, người dạy luật phải nâng cao khả năng sử dụng pháp luật, tham gia thực hành pháp luật, hiểu biết đầy đủ về hoạt động tư pháp, quan tâm đến những vấn đề mới trong thực tiễn pháp luật, chú ý đến những vấn đề kỹ thuật trong áp dụng pháp luật.


Chúc các bạn đọc tin soi kèo bong da hom nay Trau dồi tài năng pháp lý ứng dụng và giảng dạy thực hành pháp lý vui vẻ!

Bài viết mới