truc tiep bong da c1 Suy nghĩ và phân tích về việc xây dựng kế toán quản lý môi trường

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về truc tiep bong da c1 Suy nghĩ và phân tích về việc xây dựng kế toán quản lý môi trường

thong ke ket qua bong da

Tóm tắt: Với sự tiến bộ hơn nữa của toàn cầu hóa kinh tế, nhiều quốc gia đã dần nhận ra tầm quan trọng của vấn đề quản lý môi trường. Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 đã nêu rõ những yêu cầu đối với việc xây dựng môi trường trong tương lai của Trung Quốc, đó là thực hiện triệt để khái niệm phát triển bền vững. Bài báo này phân tích thực trạng phát triển của kế toán môi trường quản lý và sự cần thiết ra đời của nó, nghiên cứu cho thấy kế toán quản lý môi trường có nhiều điểm khác biệt so với kế toán tài chính truyền thống. Kế toán quản lý môi trường của Trung Quốc vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu lý thuyết và có tính thực tiễn kém. Kế toán quản lý môi trường là một phương tiện quan trọng để đạt được phát triển bền vững và có vai trò không thể thay thế trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Bài báo này phân tích những trở ngại đối với việc phát triển kế toán quản lý môi trường hiện tại của Trung Quốc và đưa ra các đề xuất khả thi cho việc phát triển kế toán quản lý môi trường để phù hợp hơn với môi trường thị trường của Trung Quốc.


Từ khóa: kế toán quản lý môi trường; lợi ích; vấn đề; biện pháp đối phó


I. Giới thiệu


Vào những năm 1990, Hiệp hội Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ lần đầu tiên đề xuất kế toán quản lý môi trường. Kể từ đó, nhiều quốc gia đã liên tiếp đưa ra các khái niệm tiên tiến về kế toán quản lý môi trường để tiến hành nghiên cứu và ứng dụng thực tế về kế toán quản lý môi trường. Kế toán tài chính truyền thống chỉ ghi chép và xử lý các quá trình kinh doanh như sản xuất và bán hàng. Nó chỉ xem xét chi phí thông thường và bỏ qua chi phí môi trường (2010), và bỏ qua chi phí và chi phí tiêu thụ tài nguyên không thể tái tạo và phá hủy môi trường sinh thái. Hiện tại, việc nghiên cứu kế toán quản lý môi trường ở Trung Quốc vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu lý thuyết. Trong những năm gần đây, nhà nước không ngừng tăng cường xử phạt các hành vi hủy hoại môi trường của các doanh nghiệp khiến vai trò quan trọng của kế toán quản lý môi trường ngày càng xuất hiện. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ: “Chỉ những công ty tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội mới là những công ty có tính cạnh tranh và quan trọng nhất.” Trên cơ sở đó, bài viết này phân tích những cơ hội và thách thức mà việc xây dựng kế toán quản lý môi trường và kinh tế hiện nay của Trung Quốc sẽ góp phần vào sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế Trung Quốc trong tương lai.


2. Vai trò của kế toán quản lý môi trường


Tại Trung Quốc, kế toán quản lý môi trường chủ yếu được sử dụng để giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định tối ưu và giám sát các công ty tuân thủ nghiêm ngặt các luật liên quan về bảo vệ môi trường (2009). Doanh nghiệp đẩy mạnh việc xây dựng kế toán quản trị môi trường sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện hạch toán chi phí và kiểm soát chi phí hiệu quả. Sự ra đời của kế toán quản lý môi trường có thể thay thế các yếu tố môi trường vào kế toán và liệt kê chi phí môi trường, do đó làm giảm nguy cơ hủy hoại môi trường và làm cho thông tin giá thành sản phẩm toàn diện hơn. Ngoài ra, do các vấn đề môi trường toàn cầu ngày càng nghiêm trọng, các quốc gia khác nhau có các tiêu chuẩn kiểm soát môi trường nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn đối với sản phẩm. Các sản phẩm truyền thống được sản xuất rộng rãi thiếu khả năng cạnh tranh quốc tế và khó có chỗ đứng trên trường thế giới, bị nhiều nước phản đối. Vì vậy, chúng ta nên sử dụng các lợi thế của kế toán quản lý môi trường, tích cực học hỏi các lợi thế sản xuất của các nước phát triển nước ngoài, kết hợp điều kiện thực tế của nước ta để nâng cao trình độ quản lý môi trường của doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế của sản phẩm. Kế toán quản lý môi trường giúp các công ty thẩm định và đánh giá kết quả hoạt động môi trường. Kế toán và hạch toán quản trị môi trường có thể giúp nhà quản lý nắm được tài nguyên môi trường và chi phí tiêu hao trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, theo dõi kịp thời hiệu quả và phân phối các nguồn lực trong doanh nghiệp, giúp nhà quản lý đưa ra quyết định kịp thời, giảm thiểu khủng hoảng gây ra bởi sự không chắc chắn. Kế toán quản lý môi trường có thể giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất và ô nhiễm môi trường của một công ty, giám sát mọi mắt xích và đưa ra phản hồi kịp thời để tránh các mối đe dọa về môi trường đối với công ty, thúc đẩy sự tự điều chỉnh trong quản lý môi trường của công ty và nâng cao khả năng phát triển bền vững .


3. Những vấn đề gặp phải khi phát triển kế toán quản lý môi trường


(1) Khái niệm quản lý môi trường thiếu kế toán tài chính truyền thống, vốn đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của các doanh nghiệp Trung Quốc, chẳng hạn như kế toán quá trình cung ứng, sản xuất và bán hàng. Kế toán quản trị chỉ mới được quan tâm trong những năm gần đây nhưng hiệu quả ứng dụng chưa rõ rệt, mức độ nghiên cứu và ứng dụng ở các nước phát triển vẫn còn khoảng cách lớn. Với sự xuất hiện của các vấn đề môi trường toàn cầu trong những năm gần đây, Trung Quốc đã từng bước tiến hành nghiên cứu hạch toán quản lý môi trường. Tuy nhiên, tại các doanh nghiệp thực tế, việc tính toán chi phí môi trường như thế nào và xây dựng hệ thống quản lý môi trường như thế nào vẫn là một bài toán khó cần phải khắc phục. Hầu hết các công ty thiếu khái niệm quản lý môi trường và thiếu ý thức xây dựng hệ thống quản lý môi trường. Do thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, các công ty chỉ theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn, dẫn đến hành vi kinh doanh ngắn hạn, bỏ qua việc bảo vệ và phục hồi môi trường. Đồng thời, sự không hành động của chính phủ cũng tạo cơ hội cho các công ty lợi dụng phá hoại môi trường. Kể từ khi cải cách và mở cửa, sức mạnh kinh tế tổng thể của Trung Quốc tiếp tục được cải thiện, và các yêu cầu cao hơn đã được đặt ra đối với khả năng kiểm soát của chính phủ. Tuy nhiên, do theo đuổi tổng sản phẩm và tác động của cái nhìn phiến diện về thành tựu chính trị, chính phủ đã làm ngơ trước hành vi sản xuất của hầu hết các doanh nghiệp. thiệt hại về môi trường. Trong sự lựa chọn giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, chính phủ đã lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ chính, dẫn đến việc thiết lập nhiều hệ thống quy định về bảo vệ môi trường và hạch toán GDP xanh chỉ mang tính hình thức (2014). Trong thời gian dài trong tương lai, chính phủ và doanh nghiệp sẽ tốn chi phí sửa chữa lớn hơn để cải thiện môi trường sinh thái, gây lãng phí nguồn lực xã hội và không có lợi cho sự phát triển kinh tế lâu dài.


(2) Các luật và quy định vẫn chưa hoàn thiện. Do các vấn đề môi trường của Trung Quốc mới chỉ thu hút được sự chú ý trong mười năm qua, việc xây dựng hệ thống bảo vệ môi trường cũng như các luật và quy định của Trung Quốc vẫn còn sơ khai, và một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh thì chưa chưa được hình thành. Do bản thân chi phí môi trường là một khái niệm trừu tượng, khó định nghĩa và định lượng nên rất khó thực hiện các biện pháp trừng phạt. Ở giai đoạn này, Trung Quốc chưa thiết lập các tiêu chuẩn liên cấp về môi trường. Các tiêu chuẩn kế toán về môi trường là một tiêu chuẩn thể chế để các doanh nghiệp tiến hành sản xuất xanh. Các luật và quy định hiện hành không quy định chi tiết về các biện pháp trừng phạt, thiếu khả năng vận hành và có những kẽ hở trong quy định.


(3) Có khoảng cách giữa lý thuyết và ứng dụng thực tế Nghiên cứu kế toán quản lý môi trường của Trung Quốc bắt đầu muộn và hầu hết được phân tích dựa trên kết quả của các nhà nghiên cứu phương Tây, khác hẳn với tình hình thực tế ở Trung Quốc. Trong trường hợp du nhập các khái niệm quản lý của phương Tây, nó không thể hòa nhập tốt với thực tế của Trung Quốc, điều này làm cho sự phát triển của kế toán quản lý môi trường chịu nhiều lực cản hơn. Đồng thời, việc nghiên cứu kế toán quản lý môi trường ở nước ta hầu hết là kết quả của trình độ lý thuyết và thiếu tính khả thi. Do sự phát triển không ngừng của nền kinh tế - xã hội, quy trình sản xuất và hoạt động của các doanh nghiệp cũng thay đổi, nhưng các nhà nghiên cứu nhìn chung khác với các học giả về sản xuất doanh nghiệp, ít hiểu biết về tình hình thực tế dẫn đến việc thực tế trong nghiên cứu lý thuyết.


(4) Chất lượng thấp của người hành nghề kế toán quản lý môi trường Chất lượng thấp của người hành nghề kế toán quản lý môi trường cũng là một trong những nguyên nhân cản trở sự phát triển của kế toán quản lý môi trường. Kế toán quản trị chưa được hình thành ở Trung Quốc trong một thời gian dài và hệ thống ứng dụng chưa hoàn thiện, điều này trực tiếp dẫn đến sự phát triển tụt hậu của quản lý môi trường giữa các cấp. Trong cơ chế đào tạo cao đẳng của nước ta, việc đào tạo sinh viên kế toán chỉ tập trung vào giáo dục và giảng dạy kế toán truyền thống, ít được tham gia vào ngành kế toán quản trị, điều này trực tiếp dẫn đến sự thiếu sót và thiếu hiểu biết của các học viên kế toán trong quản lý. kế toán.Dự trữ kiến ​​thức về kế toán quản lý môi trường. Ngoài ra, tại các doanh nghiệp, nhân lực kế toán quản trị, đặc biệt là nhân lực kế toán quản lý môi trường chưa quan tâm đúng mức, công việc của nhân sự kế toán quản trị không khác nhiều so với nhân sự kế toán tài chính, chuyên môn nghiệp vụ của nhân sự kế toán quản trị chưa thực sự đã sử dụng. Kế toán quản trị môi trường không chỉ là công việc độc lập của nhân viên tài chính mà còn cần phải trao đổi với các bộ phận khác, hiểu biết chi tiết về quy trình sản xuất, sử dụng tài nguyên, nghiên cứu và phát triển công nghệ của công ty, v.v., để có tính khoa học và hợp lý trong hạch toán chi phí.


Thứ tư, các biện pháp đối phó chính để thúc đẩy việc thành lập kế toán quản lý môi trường phát triển


(1) Xây dựng khái niệm quản lý xanh của doanh nghiệp Chỉ khi công ty tự xây dựng khái niệm sản xuất xanh và quản lý xanh thì mới có thể tăng cường cơ bản việc xây dựng kế toán quản lý môi trường. Các phương tiện truyền thông xã hội tăng cường công khai về bảo vệ môi trường và hình thành khái niệm quản lý sản xuất xanh giữa các doanh nghiệp. Các nhà quản lý doanh nghiệp phải từ bỏ quan niệm cũ về lợi ích kinh tế với cái giá phải trả là hủy hoại môi trường, xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường, thực hiện sản xuất xanh, đồng thời tính đến lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Sử dụng công nghệ thông tin mới để cập nhật thiết bị và thiết lập dây chuyền sản xuất xanh. Thiết lập văn hóa doanh nghiệp về sản xuất xanh và truyền bá khái niệm phát triển bền vững. Các nhà quản lý doanh nghiệp nên tập trung vào việc thu được lợi ích lâu dài chứ không phải lợi ích ngắn hạn. Vừa đảm bảo sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp, vừa thực hiện trách nhiệm xã hội và hình thành một hình ảnh doanh nghiệp tốt. Bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát triển tài nguyên không tái tạo và tăng tỷ lệ sử dụng tài nguyên tái tạo.


(2) Tăng cường xây dựng pháp luật và sự giám sát của chính phủ Pháp luật và các quy định đóng vai trò bắt buộc và không thể thay thế trong quá trình điều tiết hoạt động của doanh nghiệp. Trong kế toán truyền thống, trọng tâm là thu nhập và lợi nhuận doanh nghiệp, theo đuổi lợi ích kinh tế thuần túy, và thiếu các khái niệm bền vững trong phương pháp quản lý. Trong xã hội hiện đại, xây dựng kinh tế không thể tách rời sự hỗ trợ của môi trường, kế toán tài chính và kế toán quản lý môi trường sẽ phát triển hài hòa và đồng bộ. Tuy nhiên, kế toán quản trị môi trường là một phương pháp kế toán mới, quá trình xúc tiến này chắc chắn sẽ gặp trở ngại, cần có sự hỗ trợ và phối hợp của pháp luật và các quy định. Thiết lập một hệ thống pháp lý lành mạnh cho hoạt động kinh doanh sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng kinh tế và bảo vệ môi trường của Trung Quốc. Khi chính phủ cân nhắc giữa lợi ích kinh tế tăng trưởng và bảo vệ môi trường sinh thái, chính phủ nên đặt lợi ích môi trường lên hàng đầu. Chúng ta nên bỏ quan niệm về thành tích chính trị không tốt của cá nhân, và tiến hành xây dựng kinh tế trên cơ sở môi trường tốt đẹp của địa phương để đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài. Chính phủ nên tăng cường giám sát để đạt được sự phát triển bền vững của địa phương. Kiểm tra nghiêm ngặt các dữ liệu môi trường khác nhau, trừng phạt các công ty vượt quá tiêu chuẩn, bảo vệ hiệu quả lợi ích của người dân và thực hiện thống nhất các lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường (2017).


(3) Thúc đẩy sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Vấn đề chính trong quá trình phát triển kế toán quản lý môi trường ở Trung Quốc giai đoạn này là sự rời rạc giữa lý thuyết và thực hành, và thiếu hướng dẫn thực hành. Kiến thức kế toán quản lý môi trường của nước ta cần phù hợp với điều kiện quốc gia và bắt kịp thời đại, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế Trung Quốc. Để đạt được sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, các nhà nghiên cứu phải tiến hành điều tra chuyên sâu thực địa doanh nghiệp, và kế toán quản lý môi trường doanh nghiệp có thể học một cách độc lập và cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của kế toán quản lý môi trường. Tăng cường nghiên cứu lý luận, coi lý thuyết khoa học là kim chỉ nam cho hành động, sáng tạo lý luận thực tiễn. Hiện tại, kiến ​​thức kế toán quản lý môi trường của Trung Quốc chủ yếu được sao chép từ kết quả nghiên cứu của phương Tây, và sự sáng tạo lý thuyết kết hợp với tình hình thực tế của Trung Quốc sẽ giúp ích cho sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Các lý thuyết khoa học cần được đưa vào thực tế kịp thời để thử nghiệm và các sửa đổi liên tục cần được thực hiện để thúc đẩy sự phát triển của kế toán quản lý môi trường của Trung Quốc.


(4) Nâng cao trình độ nghiệp vụ của các học viên Hiện nay, hầu hết các học viên kế toán ở Trung Quốc chỉ thành thạo một nghiệp vụ kế toán duy nhất và họ biết rất ít về kế toán quản trị, đặc biệt là kế toán quản lý môi trường. Nâng cao trình độ chuyên môn của các học viên kế toán quản lý môi trường và trau dồi những nhân tài phức hợp kiểu mới sẽ có tác dụng tích cực trong việc xây dựng bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp Trung Quốc. Tăng cường giáo dục thường xuyên cho nhân viên trực và thiết lập hệ thống thông tin kế toán quản lý môi trường. Doanh nghiệp nên khuyến khích nhân viên kế toán học tập và đào tạo lại, đồng thời nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo liên tục. Kế toán nên chăm chỉ học tập, nâng cao chất lượng bản thân, nâng cao hệ thống kiến ​​thức của bản thân, đạt được nhiều loại tài năng kép mới. Nhà nước cần tăng cường hỗ trợ cho nhân sự kế toán doanh nghiệp để đảm bảo nguồn lực học tập đầy đủ và nâng cao.


Năm, nhận xét kết luận


Sau khi cải cách và mở cửa, công cuộc xây dựng kinh tế của Trung Quốc đã có những bước phát triển nhảy vọt, nhưng môi trường sinh thái cũng bị tổn hại không thể phục hồi. Ngày nay, khi thế giới đang chủ trương xây dựng nền văn minh sinh thái, thì kiểu xây dựng kinh tế rộng rãi này hiển nhiên đã lạc hậu. Để giải quyết tốt hơn các vấn đề môi trường, Trung Quốc cần đẩy mạnh xây dựng hạch toán quản lý môi trường, tăng cường năng lực cạnh tranh của chính mình, xây dựng một quốc gia phát triển mạnh mẽ. Việc xây dựng kế toán quản lý môi trường ở nước ta còn nhiều thách thức và trở ngại, thiếu các khái niệm phát triển tiên tiến, nghiên cứu lý thuyết tách rời thực tiễn, luật và quy định chưa hoàn hảo, v.v., việc xây dựng kế toán quản lý môi trường ở nước ta còn một chặng đường dài. . Các doanh nghiệp và chính phủ cần coi trọng bảo vệ môi trường sinh thái và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, tuân thủ khái niệm phát triển bền vững, giải quyết các mâu thuẫn và đạt được sự phát triển hài hòa giữa các lợi ích kinh tế và môi trường. Với sự giúp đỡ của sự phát triển của kế toán quản lý môi trường, chúng ta có thể nhận ra việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực và đảm bảo rằng doanh nghiệp đạt được lợi ích kinh tế tốt nhất. Việc xây dựng hệ thống kế toán quản lý môi trường là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự đổi mới về lý luận, gắn với thực tiễn, đòi hỏi sự chung sức của các nhà nghiên cứu và các nhà kinh doanh.


người giới thiệu:


[1]Li Feifeng. Suy nghĩ về Kế toán Quản lý Môi trường[J]Kinh doanh Hiện đại, 2010 (32): 210.


[2]Tian Xuefeng, Liu Ying, Peng Ruiming. Đánh giá nghiên cứu nước ngoài về kế toán quản lý môi trường[J]Bản tin Tài khoản, 2009 (09): 73-75 + 79.


[3]Han Dongfang. Nghiên cứu về thiết kế cấp cao nhất của việc xây dựng hệ thống kế toán môi trường của Trung Quốc[J]Những người bạn của Kế toán, 2014 (17): 16-18.


[4]Zhao Minjie. Về việc xây dựng hệ thống kế toán quản lý môi trường doanh nghiệp[J]Kinh tế và Văn hóa Biên giới, 2017 (06): 23-24.Chúc các bạn đọc tin truc tiep bong da c1 Suy nghĩ và phân tích về việc xây dựng kế toán quản lý môi trường vui vẻ!

Bài viết mới