ty keo bong da “2,5 + 0,5 + 1” Đổi mới ươm mầm tài năng cho chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở các trường đại học tư thục

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ty keo bong da “2,5 + 0,5 + 1” Đổi mới ươm mầm tài năng cho chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở các trường đại học tư thục

ket qua bong da nu asiad 2018

[Abstract]Dựa trên kết quả nghiên cứu của dự án, bài báo đã xác định mục tiêu tổng thể là đào tạo nhân tài "2,5 + 0,5 + 1" và nghiên cứu đổi mới cho các chuyên ngành quản trị kinh doanh trong các trường đại học tư thục, đồng thời đề xuất việc đào tạo các chuyên gia quản trị kinh doanh trong các trường đại học tư thục nên dựa trên "hệ thống kiến ​​thức chuyên môn, hệ thống giảng dạy Thực hành quy mô lớn, hệ thống đào tạo khả năng khởi nghiệp và đổi mới, hệ thống đào tạo năng lực tự tăng trưởng (tự nhận thức)" bốn khía cạnh được đổi mới và tối ưu hóa. Khuyến nghị thiết lập một nhóm lãnh đạo đặc biệt, tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên, và tăng cường hỗ trợ kinh phí để đảm bảo việc đào tạo nhân tài được thực hiện suôn sẻ, và những khó khăn và hiệu quả khi triển khai.


[Từ khóa]Mô hình "2,5 + 0,5 + 1" của chuyên ngành quản trị kinh doanh, khởi nghiệp tự phát triển


1. Phân tích thực trạng đổi mới công tác đào tạo nhân lực cho sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh ở các trường đại học dân lập


Các học giả Trung Quốc đã tiến hành nhiều nghiên cứu lý luận về đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng của các chuyên ngành quản trị kinh doanh ở các trường đại học tư thục, nhiều trường đại học tư thục cũng đã có nhiều tìm tòi và đổi mới thực tiễn. Các cải cách liên quan về cơ bản có thể được chia thành hai loại: loại thứ nhất dựa trên việc thiết lập và tối ưu hóa các phân ngành chuyên môn làm cốt lõi và thực hiện các nghiên cứu đổi mới nhằm tối ưu hóa các khóa học chuyên môn liên quan và trau dồi khả năng thực hành. Một số trường đại học tư nhân ở Trung Quốc đã tiến hành thăm dò và thực hành chuyên ngành quản lý kinh doanh có liên quan. Ví dụ, chuyên ngành quản lý kinh doanh của một trường đại học tư nhân ở Vũ Hán được chia thành ba hướng phụ chính là quản lý dịch vụ, quản lý vận hành chuỗi và quản lý tài sản trong lĩnh vực thứ 6 đến học kỳ 7. Dành cho sinh viên học các môn học tự chọn. Loại thứ hai là cải cách giảng dạy “3 + 1” do các chuyên ngành quản trị kinh doanh của một số trường đại học tư thục thực hiện. Cái gọi là mô hình “3 + 1” có nghĩa là học có hệ thống trong trường trong 3 năm học đầu tiên, đào tạo thực tế tại doanh nghiệp và hoàn thành luận văn tốt nghiệp vào năm thứ tư. Chẳng hạn, các chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị du lịch của Học viện Kinh doanh và Công nghệ Vũ Hán đã triển khai mô hình “3 + 1” và đạt được những kết quả nhất định, đóng vai trò rất tốt trong việc hoàn thành mục tiêu đào tạo nhân tài ứng dụng. Tuy nhiên, qua nghiên cứu và phân tích sâu, có thể thấy rằng mặc dù hầu hết các trường đại học tư thục đã đạt được những thành tựu nhất định trong việc đổi mới chương trình đào tạo nhân tài quản trị kinh doanh nhưng cũng gặp không ít vấn đề về tính hệ thống kém và khó khăn trong định vị chính xác mục tiêu đào tạo; thứ hai, trong quá trình triển khai vẫn còn sự thiếu chặt chẽ giữa “3” ở giai đoạn nhà trường và “1” ở giai đoạn doanh nghiệp. Trong quá trình hội nhập vào doanh nghiệp, cũng có những vướng mắc như Việc liên tục xảy ra nhiều mâu thuẫn, mâu thuẫn trong quá trình thực tập; thứ ba, chưa có những đột phá và thành tựu lớn trong việc trau dồi năng lực độc lập và khả năng phát triển sáng tạo của sinh viên. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng sinh viên vẫn thiếu tính tự lập. -khả năng phát triển bị ràng buộc bởi những nhược điểm cố hữu của giáo dục đại học Trung Quốc.


Vì vậy, bài viết này dựa trên Đề tài nghiên cứu giảng dạy cấp tỉnh các trường đại học và cao đẳng tỉnh Hồ Bắc năm 2014 "Nghiên cứu đổi mới chương trình ươm mầm nhân tài cho các chuyên ngành Quản trị kinh doanh" mà tác giả chủ trì, đồng thời nghiên cứu và phân tích sâu hơn dựa trên các kết quả nghiên cứu trước đó, kết hợp với Những năm gần đây Hãy đến với nhiều trường đại học tư thục, chẳng hạn như Trường Kinh doanh Vũ Hán, Trường Cao đẳng Shouyi, Trường Cao đẳng Wenhua, v.v., để trải nghiệm thực tế về đào tạo và đổi mới các chuyên gia quản lý kinh doanh, và hướng đến những vấn đề chung trong đào tạo các chuyên gia quản lý kinh doanh trong các trường đại học tư thục ở Trung Quốc, nhằm thiết lập mô hình đào tạo nhân tài "2,5 + 0,5" +1 "là mục tiêu, và kế hoạch đào tạo các chuyên ngành quản trị kinh doanh được nghiên cứu sâu và tối ưu hóa để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội và nhu cầu của sinh viên. phát triển riêng. Hy vọng rằng trên cơ sở này, chúng tôi sẽ tiếp tục điều hành chuyên ngành quản trị kinh doanh của các trường đại học tư thục và đóng góp sức mình vào sự phát triển không ngừng của giáo dục đại học nước ta.


2. Thiết kế sáng tạo các mục tiêu và hệ thống đào tạo cho các chuyên gia quản lý kinh doanh trong các trường đại học tư thục


(1) Mục tiêu tổng thể của đào tạo nhân tài và nghiên cứu đổi mới


Tích hợp các kết quả nghiên cứu của dự án và kết hợp đầy đủ kinh nghiệm thực tế, các mục tiêu tổng thể của nghiên cứu đổi mới trong việc trau dồi các chuyên gia quản lý kinh doanh được tóm tắt như sau: liên tục cải tiến và tối ưu hóa các mục tiêu đào tạo của chuyên ngành quản lý kinh doanh, hình thành một khóa đào tạo mô hình phù hợp với "2,5 + 0,5 + 1" Mục tiêu chuyên môn tổng thể có thể thực sự hướng dẫn việc thiết kế và thực hiện toàn bộ chương trình đào tạo; tối ưu hóa hệ thống giảng dạy lý thuyết hiện có để làm cho nó dễ áp ​​dụng hơn, có hệ thống và gắn kết; thiết lập một thực tiễn khoa học toàn diện hệ thống giảng dạy, Và làm cho giai đoạn "0,5", và "kiến thức chuyên môn + kỹ năng thực hành + khả năng đổi mới + tinh thần kinh doanh + khả năng tự phát triển (tự nhận thức)" năm mô-đun và toàn bộ hệ thống thực hành được tích hợp để tạo thành một chỉnh thể hữu cơ; trọng tâm là "0,5" Chuỗi đào tạo toàn diện và đào tạo quy tụ doanh nghiệp trong liên kết được nghiên cứu để thực sự trở thành điểm nhấn lớn nhất trong việc đổi mới chương trình đào tạo này, đóng vai trò hội nhập, mở cửa và kết nối, vượt qua mô hình đào tạo “3 + 1” trước đây “3” và Những đứt gãy và thiếu sót nghiêm trọng không thể kết nối tốt trong giai đoạn “1”; nghiên cứu và tối ưu hóa các liên kết thực hành mùa hè và mùa đông, đồng thời xây dựng kế hoạch chứng minh tính khả thi và phương thức hoạt động cụ thể ; nghiên cứu và cải tiến "hệ thống đào tạo khởi nghiệp", hình thành một kế hoạch thực hiện cụ thể đầy đủ và sáng tạo, và tiến hành thử nghiệm thực tế; phân tích và hoàn thiện "hệ thống đào tạo tự tăng trưởng (tự nhận thức)", hình thành một hệ thống đào tạo chuyên sâu và khả thi kế hoạch thực hiện đổi mới, và tiến hành khám phá lý thuyết và thử nghiệm thực tế; hoàn thiện trường Kế hoạch triển khai sâu rộng về hợp tác doanh nghiệp, bao gồm cả việc xây dựng chuyên sâu các cơ sở đào tạo thực tập ngoài trường, và phát triển các "lớp đặt hàng" như một cơ hội tìm tòi, làm cho giai đoạn “1” liên tục làm giàu, liên tục đổi mới và trở thành động lực cốt lõi để thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài; đào tạo giáo viên Hình thành một hệ thống và kế hoạch thực hiện mới, đồng thời với việc xây dựng một “chuyên môn kép” giảng viên làm nòng cốt, phấn đấu thực hiện mục tiêu đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp đạt trình độ đầu ngành kinh tế và quản lý trong các trường đại học tư thục trên cả nước.


(2) Đổi mới và tối ưu hóa các mục tiêu đào tạo nhân tài


Trên cơ sở khảo sát các chương trình đào tạo hiện có và thực tiễn đổi mới có liên quan của chuyên ngành quản trị kinh doanh ở nhiều trường đại học tư thục, việc thiết kế tối ưu hóa chuyên sâu mục tiêu đào tạo của chuyên ngành quản trị kinh doanh trong các trường đại học tư thục ở nước ta được thực hiện, và Mục tiêu đào tạo cơ bản của chuyên ngành này được xác định như sau: trau dồi khả năng quản lý kinh doanh hiện đại Các lý thuyết chuyên môn có liên quan, kiến ​​thức chuyên môn và kỹ năng thực hành, có tầm nhìn quốc tế, ý thức đổi mới, tư duy kinh doanh, tinh thần đồng đội, kỹ năng giao tiếp và khả năng thực hành, có năng lực kinh doanh Có tinh thần và khả năng quản lý toàn diện, có khả năng tham gia vào hoạt động quản lý và vận hành nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp và tổ chức. Ứng dụng và tổng hợp các tài năng chuyên môn trung cao cấp trong quản lý, quản lý tài chính, quản lý tiếp thị, quản lý hành chính và các công việc liên quan khác. Mục tiêu này là chương trình cơ bản của chương trình đào tạo nhân tài, các chuyên ngành quản trị kinh doanh của các trường đại học tư thục có thể có những điều chỉnh, đổi mới phù hợp theo điều kiện thực tế của mình.


(3) Đổi mới và tối ưu hóa hệ thống đào tạo nhân tài


Theo mục tiêu đào tạo của chuyên ngành quản trị kinh doanh được xác định trong bài viết này, và dựa trên mô hình đào tạo nhân tài “3 + 1” được hầu hết các trường đại học tư thục hiện có triển khai cho chuyên ngành quản trị kinh doanh, toàn bộ hệ thống đào tạo đã được cải tiến và điều chỉnh rất nhiều, và đi sâu vào mô hình đào tạo nhân tài chuyên nghiệp quản lý kinh doanh “2,5 + 0,5 + 1”. Cụ thể, trong thiết lập ngành dọc của hệ thống đào tạo, mô hình "2,5 + 0,5 + 1" được hình thành, nghĩa là "3" tập trung vào giảng dạy chuyên môn trong nhà trường được tinh chỉnh thành "2,5 + 0,5" và "2,5 "là tốp 5 toàn trường. 10 tuần đầu của học kỳ I và học kỳ VI sẽ tập trung vào giảng dạy chuyên môn và các liên kết khác;" 0.5 "là tuần 11-19 của học kỳ VI, tập trung vào một loạt chuyên môn. đào tạo toàn diện và đào tạo giới thiệu doanh nghiệp. "1" tập trung vào thực tập bên ngoài trường. Dựa trên kinh nghiệm của việc triển khai "3 + 1" ban đầu, lớp thứ tự là cốt lõi và nội hàm của nó liên tục được mở rộng để đạt đến tầm cao mới. Trong thiết lập ngang của hệ thống đào tạo, theo mục tiêu đào tạo nhân tài chuyên nghiệp, nó được thiết lập thành 5 mô-đun chính, đó là "kiến thức chuyên môn + kỹ năng thực hành + khả năng đổi mới + tinh thần kinh doanh + khả năng tự phát triển (tự nhận thức) ". Theo 5 mô-đun này, thiết lập các loại khóa học cụ thể và liên kết giảng dạy và thực hành nội bộ và bên ngoài, và trong thiết lập hệ thống giảng dạy của toàn bộ chương trình đào tạo, hệ thống mô-đun đào tạo "khả năng tự phát triển (tự nhận thức)" của đại học là cốt lõi Mối liên kết kết hợp toàn bộ hệ thống dạy học thành một chỉnh thể chặt chẽ và hữu cơ. Việc thiết lập hệ thống chương trình giảng dạy nhấn mạnh sự kết hợp chặt chẽ với nhu cầu xã hội và nhu cầu phát triển nội tại của sinh viên, đồng thời lấy “tối đa hóa giá trị sinh viên” làm mục tiêu cốt lõi nhằm tối đa hóa lợi ích của sinh viên, doanh nghiệp, nhà trường, xã hội và đất nước. Hệ thống đào tạo nhân tài cụ thể bao gồm ba giai đoạn sau:


1. Giai đoạn "2,5". Giai đoạn này chủ yếu dựa vào việc học ở trường, thời gian kéo dài từ 1 đến 5 học kỳ, và 10 tuần đầu của học kỳ 6. Nội dung chính bao gồm: thứ nhất, giảng dạy lý thuyết, tức là kiến ​​thức chuyên môn, bao gồm các khóa học cơ bản, môn học. các khóa học cơ bản, các khóa học cơ bản chuyên nghiệp và các khóa học bắt buộc chuyên nghiệp Các khóa học tự chọn, v.v. Thứ hai, giảng dạy thực hành, nghĩa là, các kỹ năng thực hành, bao gồm các khóa học cơ bản công cộng, khóa học cơ bản môn học, khóa học cơ bản chuyên nghiệp, khóa học tự chọn bắt buộc chuyên nghiệp, v.v. Thứ ba, thực hành trong mùa lạnh, bao gồm kỳ nghỉ đông của sinh viên năm nhất "trại huấn luyện mùa đông đào tạo mở rộng" (thời gian 1 tuần) và trải nghiệm thực hành xã hội của kỳ nghỉ đông năm hai và trung học cơ sở (3 tuần / đầu người, trường tổ chức như Tập đoàn Jingdong , Hongdou Group, Alibaba Group, Vanke Property, Poly Property, Haidilao Company, Starbucks và các doanh nghiệp nổi tiếng khác có kinh nghiệm thực hành), phương pháp này tập trung vào mục tiêu trau dồi mô-đun "Khả năng đổi mới + Tinh thần kinh doanh + Khả năng phát triển bản thân" . Thứ tư, thực hành mùa hè, bao gồm cả mùa hè sinh viên năm nhất "hiểu biết bản thân và trại huấn luyện tăng trưởng bản thân" (2 ~ 2,5 tuần), mùa hè năm thứ hai "trại hè huấn luyện doanh nhân đối mặt" (1,5 tuần), nội dung cụ thể của mùa hè thực hành xem sau Bài báo nói rằng thực hành này tập trung vào việc trau dồi mục tiêu của mô-đun là "khả năng đổi mới + tinh thần kinh doanh + khả năng phát triển bản thân".


2. Giai đoạn "0,5". Giai đoạn này chủ yếu là giai đoạn đào tạo toàn diện, sẽ diễn ra từ 11 đến 20 tuần trong học kỳ 6. Nội dung chính bao gồm: thực tập toàn diện sổ tay kế toán (1,5 tuần); nguồn nhân lực tiền lương và đào tạo toàn diện (1,5 tuần); hậu cần chuỗi cung ứng Đào tạo toàn diện (1 tuần); Đào tạo "Tự lập kế hoạch và phát triển bản thân" (1,5 tuần); Đào tạo ra quyết định cho doanh nhân (1,5 tuần); Đào tạo mô phỏng quản lý toàn diện (1 tuần); Mở rộng tốt nghiệp (0,5 tuần); Đầu vào doanh nghiệp Được đào tạo thực tế (1,5 tuần). Giai đoạn "0,5" thay thế "2,5" trước và "1" sau. Qua giai đoạn đào tạo này, sinh viên có thể củng cố các kỹ năng thực hành nghề nghiệp và sinh viên có thể được hướng dẫn lập kế hoạch nghề nghiệp. Nhà trường và doanh nghiệp hợp tác hoàn thành khóa đào tạo “Khởi sự doanh nghiệp” với mục đích chung tạo nền tảng vững chắc giúp học viên nhanh chóng hòa nhập doanh nghiệp sau khi vào doanh nghiệp, trở nên thành thạo và thành thạo tại vị trí công việc.


3. Giai đoạn "1". Giai đoạn này chủ yếu là học kỳ thứ 7 đến học kỳ thứ 8, nội dung chính bao gồm thực tập doanh nghiệp (hợp tác trường - doanh nghiệp, lấy “lớp đặt hàng” làm nòng cốt), khóa luận tốt nghiệp, trao đổi và hướng dẫn của giảng viên thực tập trong trường, phỏng vấn chuyên môn và hướng dẫn nghiệp vụ.


3. Thiết kế sáng tạo và tối ưu hóa các điểm chính để đào tạo các chuyên gia quản lý kinh doanh trong các trường đại học tư thục


(1) Thiết kế sáng tạo và tối ưu hóa của mô-đun "kiến thức chuyên môn"


Mô-đun này là thành phần chính của giai đoạn "2,5". Trên cơ sở hệ thống kiến ​​thức chuyên môn hiện có của chuyên ngành quản trị kinh doanh tại các trường đại học tư thục ở Trung Quốc, tác giả đã đào sâu và tối ưu hóa thiết kế học phần này, tạo nền tảng vững chắc cho việc không ngừng trau dồi các năng lực cốt lõi như khả năng đổi mới sáng tạo của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh. . Cụ thể, nó chủ yếu bao gồm: Thứ nhất, chương trình giảng dạy lý thuyết chuyên nghiệp cần được tinh chỉnh hơn và phản ánh những kết quả lý thuyết mới nhất; thứ hai, thông qua nghiên cứu, phân tích và tóm tắt các đặc điểm và nhu cầu của sinh viên quản lý kinh doanh trong các trường đại học tư thục, và các cơ sở mục tiêu để đáp ứng nhu cầu phát triển Giảng dạy kiến ​​thức chuyên môn, và đặt nền tảng lý thuyết vững chắc để thực hiện suôn sẻ "0,5 + 1" đằng sau hệ thống giảng dạy; thứ ba, thông qua các dự án giảng dạy, nghiên cứu và biên soạn sách giáo khoa, nâng cao trình độ của toàn bộ chương trình và giáo trình đào tạo chuyên nghiệp, và thúc đẩy mạnh mẽ việc giảng dạy của giáo viên Việc nâng cao trình độ và khả năng giảng dạy và nghiên cứu. Các chuyên ngành quản trị kinh doanh của mỗi trường đại học tư thục cần xác định mục tiêu rõ ràng theo từng giai đoạn cho kết quả giảng dạy và nghiên cứu dựa trên điều kiện thực tế của mình, bao gồm hoàn thành bao nhiêu dự án giảng dạy và nghiên cứu ở các cấp độ, biên soạn sách giáo khoa, kết quả cải cách giảng dạy, v.v. Việc thực hiện các biện pháp này sẽ tiếp tục là mô-đun này. Đào sâu và tối ưu hóa để tạo nền tảng vững chắc. Lấy chuyên ngành quản trị kinh doanh của Học viện Kinh doanh và Công nghệ Vũ Hán làm ví dụ, các giáo viên phải tuân theo kế hoạch chuyên môn (2017-2021) và hoàn thành hơn 6 đề tài nghiên cứu và giảng dạy cấp trường, hơn 3 đề tài cấp tỉnh và đề tài nghiên cứu và 1 đề tài nghiên cứu và giảng dạy cấp quốc gia trong 5 năm tới. Hơn 5 giáo trình tự biên soạn đã được xuất bản tại các nhà xuất bản cấp quốc gia, bao gồm "quản lý tài chính", "quản lý nhân sự", "marketing" , "thực hành mô phỏng kinh doanh" và "quản lý đổi mới" và các khóa học cốt lõi khác của chuyên ngành này, và phấn đấu xuất bản 1 giáo trình quy hoạch quốc gia.


(2) Thiết kế sáng tạo và tối ưu hóa mô-đun "giảng dạy thực hành"


Hầu hết các trường đại học tư nhân ở Trung Quốc đã thiết lập một hệ thống giảng dạy thực hành tương đối hoàn chỉnh cho các chuyên ngành quản trị kinh doanh. Phân tích tóm tắt cho thấy hệ thống thực hành nghiệp vụ quản lý kinh doanh của các trường đại học tư thục chủ yếu bao gồm các liên kết sau: liên kết đào tạo kỹ năng cơ bản (thông thường 6-8 tín chỉ, 3 đến 4 khóa), liên kết đào tạo kỹ năng nghề nghiệp (thông thường 10-12 tín chỉ, 6 đến 8 khóa), liên kết đào tạo thực hành kỹ năng toàn diện chuyên nghiệp (thường 20 đến 24 tín chỉ, 10 đến 12 khóa), nói chung, họ có một nền tảng thực tế tốt. Hệ thống đào tạo giảng dạy thực hành là chìa khóa để thực hiện mục tiêu đào tạo. Hệ thống này chạy xuyên suốt toàn bộ quá trình "2,5 + 0,5 + 1" theo chiều dọc và theo chiều ngang liên quan đến "kiến thức chuyên môn + kỹ năng thực hành + khả năng đổi mới + tinh thần kinh doanh + bản thân -growth (tự nhận thức).) Năm mô-đun của "Khả năng" hòa trộn với nhau, chồng chéo và thúc đẩy lẫn nhau. Các điểm tối ưu của hệ thống giảng dạy thực hành bao gồm các điểm sau:


Thứ nhất, việc tối ưu hóa các kỹ năng cơ bản và đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp. Thông qua việc tham gia huấn luyện quân sự tại trường, hướng dẫn nghiệp vụ, huấn luyện thực nghiệm trên lớp các khóa học liên quan và các khóa huấn luyện cá nhân, học viên sẽ được trau dồi khả năng hoạt động cơ bản và kỹ năng chuyên môn. Thứ hai, việc tối ưu hóa đào tạo kỹ năng toàn diện chuyên nghiệp. Thông qua việc thiết lập một hệ thống giảng dạy thực hành hoàn chỉnh, các kỹ năng chuyên môn toàn diện của sinh viên sẽ được trau dồi, và cốt lõi của khả năng đổi mới, khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, tinh thần kinh doanh và khả năng phát triển bản thân sẽ được trau dồi. Thứ ba, tối ưu hóa số giờ dạy thực hành và tỷ lệ tín chỉ. Số tín chỉ và số giờ giảng dạy thực hành của các chuyên ngành quản trị kinh doanh thường chiếm dưới 30% tổng số tín chỉ và số giờ. 1: 1,5, nghĩa là Số giờ học và tỷ lệ tín chỉ của các khóa học thực hành phải vượt quá 40%, và sau khi tìm hiểu và thực hành trong 3 đến 5 năm tới, nó sẽ gần bằng 1: 1, tức là 50%. quan trọng hơn trong hệ thống giảng dạy thực hành của các chuyên ngành quản lý. Thứ tư, trên cơ sở kế hoạch đào tạo nhân tài, xây dựng hệ thống giảng dạy thực tế và kế hoạch triển khai cho chuyên ngành quản trị kinh doanh để đảm bảo mục tiêu đào tạo được thực hiện, đồng thời tập trung cải tiến chuỗi đào tạo toàn diện và đào tạo quy tụ doanh nghiệp tại “0,5 "giai đoạn", sao cho "0,5" Giai đoạn tiếp nhận giai đoạn trước "2,5" và giai đoạn sau là "1", củng cố kỹ năng thực hành nghề nghiệp của sinh viên, hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch nghề nghiệp và hợp tác với nhà trường để hoàn thành mục tiêu chung " đào tạo cảm ứng doanh nghiệp ”trong trường dành cho sinh viên Sau khi vào công ty, nhanh chóng hòa nhập vào công ty và trở thành một chuyên gia giỏi và có tay nghề cao ở vị trí đặt nền móng vững chắc. Đồng thời, không ngừng mở rộng và cải tiến hệ thống đào tạo hè và đào tạo lạnh, mở rộng và nâng cao giai đoạn “1” của thực tập doanh nghiệp, để toàn bộ hệ thống thực hành trở thành bộ phận khác biệt nhất trong toàn bộ chương trình đào tạo.


(3) Thiết kế sáng tạo và tối ưu hóa các mô-đun "Khả năng đổi mới" và "Tinh thần kinh doanh"


Các mô-đun “Khả năng đổi mới” và “Tinh thần kinh doanh” có liên quan chặt chẽ và thúc đẩy lẫn nhau, và là những đổi mới quan trọng hình thành nên đặc điểm của chuyên ngành này. Hai mô-đun được thiết lập theo chiều dọc, với "0,5 + 1" sau này là liên kết đào tạo chính và thâm nhập sâu vào liên kết dạy học "2,5" ban đầu; trong thiết lập ngang, chúng chủ yếu là thành phần cốt lõi của hệ thống giảng dạy thực hành . Hai học phần này tập trung vào việc rèn luyện cho sinh viên khả năng chống lại sự thất vọng, khả năng đảm nhận trách nhiệm xã hội, khả năng liêm chính, khả năng đảm nhận các trách nhiệm quan trọng, khả năng tạo ra các giá trị cốt lõi và tinh thần của công ty, đội ngũ và khả năng lãnh đạo, khả năng thay đổi và đổi mới liên tục , khả năng kinh doanh, v.v., Các điểm chính của việc thực hiện bao gồm:


Thứ nhất, trong liên kết giảng dạy lý thuyết, năng lực của học sinh được trau dồi thông qua giảng dạy tình huống, mô phỏng tình huống trong lớp học và nhập vai. Thứ hai, trong liên kết giảng dạy thực nghiệm thực tế của trường, khả năng của sinh viên được trau dồi thông qua hoạt động thực tế và đào tạo khả năng toàn diện, bao gồm các khóa đào tạo thực hành như đào tạo tiếp cận cộng đồng, mô phỏng quản lý kinh doanh, mô phỏng ra quyết định kinh doanh và đào tạo mô phỏng toàn diện về kinh tế và quản lý . Thứ ba, hoạt động “Trại hè huấn luyện doanh nhân Gương mặt thân quen”. Thực hành này sẽ được hoàn thành trong kỳ nghỉ hè của năm thứ 2. Thời gian là 1,5 tuần. Các doanh nhân có liên quan sẽ được mời đến giao tiếp trực tiếp với sinh viên, các hoạt động và hướng dẫn, để sinh viên có thể trải nghiệm tinh thần kinh doanh, đổi mới và thực thế giới nội tâm của doanh nhân. Thứ tư, thực hiện các bài giảng. Tinh thần kinh doanh, kinh nghiệm quản lý, đổi mới và các bài giảng khác để nâng cao năng lực của sinh viên. Thứ năm, để đảm bảo tính chuyên sâu và hiệu lực của hai mô-đun này, cần tiếp tục mở rộng nguồn lực của các doanh nhân chuyên nghiệp, và thiết lập mô hình tương tự như tổng giám đốc chi nhánh Vanke Group, tổng giám đốc Baowu Chi nhánh tập đoàn, và tổng giám đốc chi nhánh Poly Property., Tổng giám đốc chi nhánh Jingdong Group và các tài năng quản lý cấp cao của doanh nghiệp nổi tiếng khác với tư cách là nhóm doanh nhân chuyên nghiệp cốt lõi, và thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài.


(4) Thiết kế sáng tạo và tối ưu hóa của mô-đun "khả năng tự phát triển (tự nhận thức)"


Mô-đun này là phần quan trọng nhất trong quá trình nghiên cứu và đổi mới của chủ đề này. Trong bối cảnh dọc, chuỗi trại huấn luyện mùa hè và trại huấn luyện mùa hè và trại huấn luyện mùa đông "0.5 + 1" sau này là những liên kết đào tạo chính; theo phương thức ngang, nó chủ yếu là thành phần cốt lõi của hệ thống dạy học thực hành. Mô-đun này là liên kết trung tâm cốt lõi để đạt được mục tiêu đào tạo và đổi mới chuyên môn và tích hợp của chuyên ngành này. Trong toàn bộ thiết lập chương trình, mô-đun này được sử dụng làm trung tâm kết nối, 4 học phần còn lại và toàn bộ hệ thống giảng dạy được tích hợp chặt chẽ vào một tổng thể hữu cơ. Các điểm chính của việc thực hiện bao gồm: Thứ nhất, mục tiêu cốt lõi của học phần này là sinh viên hình thành nhân cách mạnh mẽ, có tinh thần độc lập, tinh thần đổi mới, khả năng tư duy tự do, khả năng chống chịu áp lực, thích ứng với thực tế và phát triển bản thân và nhận ra giá trị cuộc sống của chính họ. Thứ hai, mô-đun này cần chú ý đến việc thiết lập một loạt các khóa đào tạo mở rộng, bao gồm "trại huấn luyện mùa đông đào tạo mở rộng" khi sinh viên năm nhất vào trường, và "0,5" phần đào tạo phát triển khi họ tốt nghiệp. Thứ ba, mô-đun này cần chú ý đến việc thiết lập một loạt các khóa học tâm lý học. So với các chuyên ngành quản lý của nước ngoài, nước ta thiếu các khóa học chuyên sâu và có hệ thống liên quan đến tâm lý học. Học phần này sẽ tìm hiểu sự hình thành của các khóa học tâm lý học có hệ thống, bao gồm "tâm lý học cơ bản", "tâm lý học quản lý", "tâm lý xã hội" và "tâm lý học sâu "." Tâm lý học bất thường ", v.v., thiết lập một hệ thống giảng dạy tâm lý học có hệ thống, đầy đủ và chuyên sâu từ sinh viên năm nhất đến năm thứ nhất, từ bắt buộc đến tự chọn. Đồng thời, trong giai đoạn “1” của thực tập doanh nghiệp, tiếp tục đào sâu quá trình này, để từ 2% đến 3% sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ trở thành người hướng dẫn lập kế hoạch nghề nghiệp và tư vấn tâm lý cho các doanh nghiệp việc làm trong tương lai. Thứ tư, các trường đại học tư nhân có thể sử dụng các nguồn lực giảng dạy và thực hành tâm lý học tại các thành phố của họ. Lấy Vũ Hán, một thành phố tập trung nhiều trường đại học tư nhân ở Trung Quốc làm ví dụ. Thành phố này có các cơ sở giảng dạy và thực hành chuyên nghiệp hàng đầu ở Trung Quốc, bao gồm Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc, Bệnh viện Tâm lý Vũ Hán và Bệnh viện Tâm lý Trung-Đức. Các trường đại học tư nhân có thể hợp tác với các cơ sở tâm lý hàng đầu này sẽ tổ chức trại hè huấn luyện "Hiểu về bản thân" và tự trưởng thành ". Trong kỳ nghỉ hè năm hai, phải mất từ ​​2 đến 2,5 tuần thông qua hình thức hợp tác hai chiều, hỗ trợ kinh phí của trường và một phần chi phí của sinh viên để tìm hiểu mô hình giảng dạy mới của các thạc sĩ tâm lý thực hành vào trường để hướng dẫn sinh viên. Nếu mô hình này thành công, nó sẽ đạt mức đột phá bằng 0 trên toàn quốc. Thứ năm, trong nửa cuối của học kỳ thứ sáu của nửa thứ ba của giai đoạn "0,5" của liên kết đào tạo toàn diện, tập trung 1,5 tuần cho đào tạo "tự lập kế hoạch và tự trưởng thành", trên cơ sở toàn diện trước đó, sự phát triển bản thân sâu sắc và tương lai Sự tự điều chỉnh của học sinh dần dần củng cố tâm hồn của họ và dần dần trau dồi khả năng lập kế hoạch cho tương lai. Trong giai đoạn này, trong giai đoạn triển khai thử nghiệm, các chuyên gia tâm lý và các nhà hoạch định nghề nghiệp toàn cầu sẽ được thuê để hoàn thành việc hợp tác nhằm đảm bảo hiệu quả đào tạo và tiếp tục tích lũy kinh nghiệm. Với sự trưởng thành của mô hình đào tạo, nhà trường sẽ từng bước trau dồi đội ngũ giảng viên của mình và hình thành đội ngũ giảng dạy với giáo viên nội là trụ cột và chuyên gia bên ngoài là lực lượng bổ sung, giáo viên nội đảm trách nhiệm vụ giảng dạy chính, chuyên gia bên ngoài là chịu trách nhiệm chính về đào tạo giáo viên và hướng dẫn toàn diện.


Thứ tư, các biện pháp đảm bảo cho việc đổi mới và thực hiện đào tạo các chuyên gia quản lý kinh doanh trong các trường đại học tư thục


(1) Tăng cường sự lãnh đạo và thành lập một nhóm dẫn đầu về cải cách và đổi mới chuyên nghiệp


Việc đổi mới chương trình đào tạo nhân tài chuyên nghiệp quản lý kinh doanh của các trường đại học tư thục là cốt lõi và là đầu tàu của toàn bộ công cuộc xây dựng và cải cách chuyên môn. Việc thực hiện nó cũng liên quan đến tất cả các khía cạnh của xây dựng chuyên môn nhằm đảm bảo hiệu quả thực hiện, một sự cải cách và đổi mới chuyên môn nhóm dẫn đầu phải được thành lập. Thành phần tổ trưởng có thể tùy theo tình hình thực tế của từng trường, đề nghị trưởng khoa (khoa) trường cao đẳng trung cấp nơi có chuyên ngành quản trị kinh doanh làm tổ trưởng, phó trưởng khoa. phụ trách giảng dạy và nghiên cứu khoa học là bí thư đảng ủy trường cao đẳng, người phụ trách chuyên ngành quản trị kinh doanh làm tổ phó, trưởng phòng quản trị kinh doanh hoặc người phụ trách chuyên môn. giữ chức vụ giám đốc văn phòng trực thuộc nhóm lãnh đạo Các thành viên nhóm gồm giám đốc bộ phận giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành quản trị kinh doanh, các phó giám đốc và giáo viên chủ chốt, các chuyên gia bên ngoài có liên quan được thuê làm tư vấn. Nhóm chủ trì chịu trách nhiệm hướng dẫn, xem xét và giám sát toàn bộ kế hoạch đổi mới sáng tạo chuyên môn. Việc xây dựng, thực hiện và hoàn thiện kế hoạch đổi mới sáng tạo cụ thể do văn phòng cấp dưới thực hiện và giám đốc bộ phận quản trị kinh doanh hoặc người phụ trách chuyên môn phải chịu trách nhiệm cụ thể. Đồng thời, từ trường đến sở cần tăng cường mạnh mẽ chỉ đạo công tác trọng tâm của công tác xây dựng và đổi mới chuyên môn như xây dựng quy hoạch xây dựng chuyên môn, sửa đổi chương trình đào tạo nhân tài, đổi mới dạy học, chương trình chính khóa. xây dựng, giám sát chất lượng giảng dạy, xây dựng đội ngũ giáo viên, xây dựng cơ sở thực hành., thực hiện và giám sát, thực sự phát huy hết vai trò nòng cốt của đội ngũ lãnh đạo, thực hiện đổi mới và cải cách đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp đạt kết quả.


(2) Tăng cường hợp tác trường học - doanh nghiệp và tiếp tục đổi mới


Liệu việc đổi mới chương trình đào tạo nhân tài chuyên nghiệp quản lý kinh doanh của các trường đại học tư thục có thể thành công hay không, chiều sâu, bề rộng và hiệu quả của việc đổi mới và thực hiện hợp tác nhà trường - doanh nghiệp là những liên kết then chốt được tập trung trong giai đoạn "1" của học thuật thứ tư. năm, trong đó tập trung vào thực tập của công ty. Dựa trên các kết quả nghiên cứu trước đây của dự án, bài báo này cung cấp một bản tóm tắt và khám phá sâu về cách thực hiện hợp tác sâu rộng giữa trường học và doanh nghiệp và đổi mới toàn diện. Cụ thể bao gồm các điểm sau: Thứ nhất, dựa vào ưu điểm ngành học của chuyên ngành này, phấn đấu được nhà trường hỗ trợ mạnh mẽ về chính sách và kinh phí. Thứ hai, bằng cách cử giáo viên của chuyên ngành này đến công ty với tư cách là các học giả tham quan và tiến hành hợp tác chuyên sâu giữa các ngành, học viện và nghiên cứu, các giáo viên được khuyến khích thực hiện nhiều chủ đề ngang hơn có thể giải quyết các vấn đề thực tế của công ty, phục vụ công ty tốt hơn, và đạt được nhiều chiến thắng. Thứ ba, thực hiện đa dạng hóa các chương trình đào tạo cán bộ doanh nghiệp nhằm tăng cường sự gắn bó hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực thực hành và khả năng giải quyết vấn đề của giáo viên, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Thứ tư, khuyến khích các giáo viên có điều kiện phù hợp tham gia đào tạo ngoài công việc và thúc đẩy các nhà quản trị doanh nghiệp thực sự bước vào lớp học đại học thông qua các cố vấn của công ty và các hình thức khác, để thực hiện chuyển đổi nhịp nhàng vai trò của các nhà quản lý doanh nghiệp và đội ngũ giảng viên giáo dục đại học. , và thúc đẩy các giám đốc điều hành doanh nghiệp và các giáo sư đại học Việc hợp nhất vai trò của hai bên sẽ cải thiện chất lượng tổng thể của các nhân viên cốt lõi của cả hai bên và tạo nền tảng tài năng vững chắc cho sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. Thứ năm, thông qua dự án lớp học theo thứ tự chiều sâu, mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp được thực hiện một cách thực sự và doanh nghiệp, trường học và học sinh đều có thể được hưởng lợi nhiều nhất. Lấy trường Kinh doanh Vũ Hán làm ví dụ. Trên cơ sở lớp đặt hàng ban đầu, các chuyên ngành quản trị kinh doanh của trường đào tạo sâu hơn mối quan hệ hợp tác giữa trường và doanh nghiệp, mạnh dạn đổi mới và thành lập ba trường cao đẳng cấp cao, bao gồm Poly Property College, Hongdou Store Manager, Trường Cao đẳng Dịch vụ Khách hàng JD, v.v., thông qua các dự án hợp tác sâu rộng giữa trường-doanh nghiệp này, đã đặt nền tảng vững chắc cho sự thành công của đổi mới và chuyển đổi trong việc đào tạo các chuyên gia quản lý kinh doanh.


(3) Tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên và phấn đấu đạt trình độ hạng nhất của các trường cao đẳng và đại học tương tự ở Trung Quốc


Để đảm bảo thực hiện trơn tru các chương trình đào tạo nhân tài đổi mới, cần tăng cường mạnh mẽ việc xây dựng đội ngũ giảng viên các chuyên ngành quản trị kinh doanh trong các trường đại học tư thục. Ngành quản trị kinh doanh của các trường đại học tư thục phải xây dựng kế hoạch xây dựng đội ngũ giảng viên trong 5 năm tới thiết thực và khả thi, phấn đấu đạt kết quả tốt qua 3 đến 5 năm học tập chăm chỉ, đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp trồng người. và thực hiện các tài năng trong quản trị kinh doanh. Cụ thể, có thể thực hiện thông qua các điểm sau: Thứ nhất, cập nhật liên tục kiến ​​thức chuyên môn, học vị và cơ cấu chức danh nghề nghiệp của giáo viên quản trị kinh doanh, để hơn 60% giáo viên có trình độ tiến sĩ và hơn 70% giáo viên có bằng liên kết. chức danh trở lên. Thứ hai, tập trung đào tạo và xây dựng đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp có nền tảng tâm lý sâu sắc, có thể đạt được mục tiêu này thông qua các nghiên cứu sâu hơn, kế hoạch nâng cao trình độ giáo dục và đưa giáo viên đến các cơ sở chuyên nghiệp để học tập thêm. Thứ ba, thành lập một đội ngũ giảng dạy chuyên nghiệp với nền tảng là các nhà hoạch định nghề nghiệp toàn cầu. Thứ tư, nâng cao hơn nữa đội ngũ giảng viên “giáo viên kép”, bằng cách tuyển dụng giảng viên có kinh nghiệm làm việc quản lý doanh nghiệp thực tế, khuyến khích giảng viên chuyên ngành này tham gia nhiều hơn vào thực tế doanh nghiệp, hợp tác nhiều hơn với doanh nghiệp về các chuyên đề ngang, v.v., để nâng cao hiệu quả thực hành. của giáo viên chuyên ngành này một cách toàn diện Năng lực và khả năng giải quyết vấn đề. Thứ năm, nâng cao mạnh mẽ năng lực giảng dạy, nghiên cứu và nghiên cứu khoa học của giáo viên chuyên ngành này. thể chế. Việc nâng cao năng lực toàn diện của giáo viên trong giảng dạy và nghiên cứu là một đảm bảo quan trọng để đảm bảo không ngừng nâng cao trình độ phát triển của các chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý kinh doanh và thực hiện tốt các chương trình đào tạo này.


(4) Tăng cường hỗ trợ kinh phí và thành lập quỹ xây dựng đặc biệt


Để đảm bảo hiệu quả thực hiện đổi mới trong việc trồng các chuyên gia quản lý kinh doanh, cần tăng cường hỗ trợ của các quỹ liên quan. Cấp trường cần tăng cường số lượng tuyệt đối hỗ trợ và đầu tư kinh phí liên quan, và đảm bảo rằng nó tăng lên qua từng năm, cấp trường và cấp khoa cũng nên huy động vốn thông qua nhiều kênh để đảm bảo đủ kinh phí xây dựng liên quan. Cụ thể có thể đạt được những điểm sau: Thứ nhất, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu khoa học và kinh phí giảng dạy, nghiên cứu, khuyến khích và hỗ trợ thực hiện suôn sẻ hàng loạt dự án cấp cao, các bài báo, chuyển đổi kết quả liên quan. Thứ hai, tăng cường cải cách đối xử với giáo viên, nâng cao mức thu nhập của giáo viên, tập trung vào đội ngũ giáo viên trung niên và trẻ tuổi. Ví dụ: Học viện Kinh doanh và Công nghệ Vũ Hán đã triển khai hệ thống "Học giả Kinh doanh" và thiết lập hệ thống giáo viên xương sống ba cấp gồm "Giáo sư trưởng, Học giả trẻ và Tài năng Kinh doanh", và tài trợ từ 40.000 đến 80.000 nhân dân tệ mỗi năm về Tiền công và kinh phí dự án. Thứ ba, thành lập một quỹ xây dựng chuyên nghiệp đặc biệt, nên dành 100.000 đến 200.000 nhân dân tệ mỗi năm cho việc xây dựng chuyên nghiệp liên quan. Thứ tư, tăng cường đầu tư kinh phí giảng dạy để đáp ứng nhu cầu thí nghiệm, thực tập, đổi mới thiết bị, nghiên cứu giảng dạy, quản lý giảng dạy của sinh viên, ... Chi phí giảng dạy cho mỗi sinh viên không dưới 20% học phí do sinh viên đóng (tại ít nhất không dưới 1500 Nhân dân tệ).


5. Khó khăn khi thực hiện và triển vọng ảnh hưởng


(1) Những khó khăn chính trong quá trình thực hiện kế hoạch này


Cải cách chương trình đào tạo quản trị kinh doanh đang là điểm nóng và khó, việc triển khai suôn sẻ chương trình này phải giải quyết được những khó khăn sau: Thứ nhất, làm thế nào để hình thành một mục tiêu đào tạo duy nhất dựa trên mô-đun năng lực “tự tăng trưởng (tự nhận thức). "Với vai trò là trung tâm cốt lõi, nó sẽ tạo nên sự tích hợp hữu cơ và chặt chẽ của toàn bộ hệ thống giảng dạy, đồng thời khắc phục những nhược điểm lớn của các chương trình cũ là nội dung giống nhau, mang tính giáo điều và cứng nhắc, bị chia cắt nhiều mô-đun và bị tách biệt nhiều so với nhu cầu thực tế của sinh viên và xã hội; thứ hai, cách thức triển khai Giai đoạn thứ nhất “0,5” trong 10 tuần sau học kỳ 6 làm cho nó thực sự độc đáo, có chiều sâu, bề rộng và giá trị, và trở thành mối liên kết tốt nhất giữa việc học ở trường và thực tập doanh nghiệp; thứ ba, cách thực hiện thực hành mùa hè và mùa đông, Đóng một vai trò quan trọng trong hai liên kết thực tiễn, và tránh những hạn chế của việc chính thức hóa, tổng quát hóa và thiếu tổ chức của chương trình trước đó; thứ tư, cách thực hiện hệ thống và hình thức đào tạo khởi nghiệp và phát triển bản thân Đặc điểm nghề nghiệp; thứ năm, cách sử dụng Việc nghiên cứu và triển khai "Lớp học đặt hàng" là cơ hội để tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp và thực hành xây dựng cơ sở. của các tổ chức tương tự ở Trung Quốc sau năm năm làm việc chăm chỉ và phát triển.


(2) Triển vọng về hiệu quả thực hiện trong tương lai


Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của bài báo này, nhóm dự án sẽ tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu để hoàn thiện chương trình đào tạo nhân tài quản trị kinh doanh chuyên nghiệp mang tính ứng dụng cao, đổi mới, đáp ứng nhu cầu vốn có của sinh viên và yêu cầu nhân tài của xã hội, và tiến hành kiểm tra thực tế và cải tiến. Luận án này dựa trên các kết quả nghiên cứu liên quan của dự án, bao gồm kế hoạch đào tạo nhân tài năm 2017 cụ thể và kế hoạch cải cách giảng dạy thực tế, v.v., sẽ được thực hiện cho các sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh Vũ Hán trong năm 2017 và hơn thế nữa, và sẽ tiếp tục cải tiến và cải tiến trong thực tế.


Mong rằng việc đổi mới chương trình đào tạo nhân lực quản lý doanh nghiệp dựa trên bài viết này sẽ nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất toàn diện và tinh thần đổi mới của sinh viên ngành quản trị kinh doanh, giúp sinh viên nhanh chóng hòa nhập với doanh nghiệp và chất lượng việc làm sẽ cao hơn ; sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp sẽ được tăng cường để đạt được mục tiêu trường học và một tình huống cùng có lợi cho doanh nghiệp; nó có thể nâng cao trình độ toàn diện chung của đội ngũ giáo viên, có lợi cho sự phát triển của chính giáo viên và đặt nền tảng vững chắc cho nghề nghiệp của họ sự phát triển. Thông qua cải cách toàn diện, chúng ta sẽ thực hiện mục tiêu tối đa hóa chung và cùng có lợi cho lợi ích của học sinh, giáo viên, nhà trường, doanh nghiệp, xã hội và đất nước. Kế hoạch này có thể cung cấp tài liệu tham khảo có giá trị cho việc đổi mới và cải cách mô hình đào tạo nhân tài của các chuyên ngành quản trị kinh doanh và chuyên ngành quản lý kinh tế trong các trường đại học tư thục ở Trung Quốc.


[Hồ sơ của tác giả]Zhang Bian (1976-), nam, đến từ Yiyang, Henan, Wuhan Institute of Technology, phó giáo sư, thạc sĩ; Liang Ting (1986-), nữ, từ Ji'an, Jiangxi, Wuhan Institute of Technology , giảng viên; Huang Xia (1982-)), nữ, đến từ Vũ Hán, Hồ Bắc, Viện Kinh doanh và Công nghệ Vũ Hán, giảng viên. (Vũ Hán, Hồ Bắc 430065)


Chúc các bạn đọc tin ty keo bong da “2,5 + 0,5 + 1” Đổi mới ươm mầm tài năng cho chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở các trường đại học tư thục vui vẻ!

Bài viết mới