xem bong da truc tuyen k+ Các chiến lược quản lý hành chính của giáo dục nghề nghiệp đại học trong kỷ nguyên Internet

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem bong da truc tuyen k+ Các chiến lược quản lý hành chính của giáo dục nghề nghiệp đại học trong kỷ nguyên Internet

lich tuong thuat bong da hom nay

Tóm tắt: Quản lý hành chính trường cao đẳng nghề ở nước ta là nội dung cốt lõi của toàn bộ công tác quản lý nhà trường, có ý nghĩa to lớn bảo đảm cho trường cao đẳng nghề phát triển ổn định. Dưới nền tảng của thời đại Internet, sự cải tiến không ngừng của công nghệ và trình độ kinh tế cũng đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn đối với công tác quản lý hành chính của các trường cao đẳng nghề. Ngày nay, làm thế nào để đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới quản lý hành chính ở các trường cao đẳng nghề đã trở thành một vấn đề mà các nhà giáo dục có liên quan phải suy nghĩ và giải quyết. Trên cơ sở đó, bài viết chủ yếu bàn về đổi mới quản lý hành chính nghề cấp cao trong thời đại Internet, nhằm đề xuất các phương pháp và cách tiếp cận quản lý hành chính hiệu quả hơn.


Từ khóa: Kỷ nguyên Internet; công nghệ thông tin; quản trị nghề cao hơn; đổi mới sáng tạo


1 Phân tích sự cần thiết và mục tiêu của đổi mới quản lý hành chính trong trường cao đẳng nghề


Việc phát triển đổi mới quản lý hành chính ở các trường cao đẳng nghề ở nước ta nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thời đại Internet và cũng là chìa khóa để đạt được các mục tiêu chiến lược chung của nhà trường. Thông qua việc liên tục đổi mới mô hình và phương pháp quản lý hành chính nghề, trình độ phục vụ hành chính và hiệu quả công việc có thể được nâng cao hơn nữa, đảm bảo sự phát triển lành mạnh và bền vững của các trường cao đẳng nghề. Công tác quản lý hành chính của trường cao đẳng nghề chủ yếu xoay quanh việc làm thế nào để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu giảng dạy của nhà trường, giảm bớt mâu thuẫn và mâu thuẫn giữa công tác giảng dạy và công tác quản lý, giúp công việc giảng dạy được phát triển suôn sẻ. Khi xây dựng mục tiêu quản lý hành chính của trường cao đẳng nghề phải kết hợp đặc điểm phát triển của trường và phương hướng cụ thể, đồng thời xem xét tình hình thực tế giảng dạy của nhà trường để xây dựng kế hoạch đổi mới có mục tiêu.


2 Phân tích thực trạng quản lý hành chính ở các trường cao đẳng nghề


Yêu cầu quản lý hành chính của trường cao đẳng nghề phải luôn tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân tài và các dịch vụ xã hội trong trường cao đẳng nghề, phát huy hết vai trò hướng dẫn và sắp xếp của quản lý hành chính, để để công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học,… được hiệu quả và thông suốt hơn. Nhưng hiện nay, nhiều cơ sở hành chính của trường cao đẳng nghề ở nước ta về cơ bản được hình thành theo hệ thống kinh tế kế hoạch, trường hợp này là cơ quan hành chính tập trung quyền lực hành chính, nhà trường ra quyết định từ trên xuống và quá trình quản lý là quá quản trị. Tính năng. Và do có sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền đối với trường cao đẳng nghề nên công tác quản lý hành chính của trường có vị trí quan trọng hàng đầu, là bộ phận rất quan trọng trong hoạt động quản lý của trường cao đẳng nghề, đồng thời là dịch vụ, phụ trợ và bảo đảm. Hiện nay, các trường cao đẳng nghề của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng và một số vấn đề đã xuất hiện trong hệ thống quản lý hành chính, điều này cản trở sự phát triển ổn định và nhanh chóng của các trường cao đẳng nghề. Với sự xuất hiện của giáo dục nghề nghiệp đại học định hướng việc làm, mô hình quản lý hành chính ban đầu của trường cao đẳng nghề thông thường phải được thực hiện bằng những cải cách cần thiết nhằm thiết lập một cơ chế vận hành công việc quản lý hành chính của trường cao đẳng nghề.


3 Các vấn đề trong hệ thống quản lý hành chính của trường cao đẳng nghề


3.1 Quản trị không hiệu quả


Ở nước ta, nhiều trường cao đẳng nghề được xây dựng từ việc cải cách các trường trung cấp kỹ thuật đã gây ra những vấn đề như quan niệm quản lý lạc hậu, hệ thống quản lý chưa chặt chẽ, thể chế cồng kềnh. Trong quá trình quản lý hàng ngày nảy sinh những vướng mắc như thủ tục phức tạp, hiệu quả thấp, chức năng chồng chéo, hiệu quả hoạt động chung của tổ chức quản lý thấp, quản lý hành chính hiệu quả thấp.


3.2 Sự gia tăng của quyền lực hành chính


Sự gia tăng quyền lực hành chính cũng là một vấn đề hành chính phổ biến trong giáo dục nghề nghiệp đại học. Sự gia tăng quyền lực hành chính trực tiếp dẫn đến việc giảm quyền lực học thuật ở các trường cao đẳng nghề, và quyền lực học thuật thậm chí còn nằm trong vị trí phục vụ quyền lực hành chính. Trong số đó, vị trí chính thức tràn lan trong quá trình nghiên cứu khoa học và giảng dạy, hầu hết nhu cầu kinh doanh của giáo viên tuyến đầu không được đáp ứng, không được thông qua và thực hiện kịp thời ý kiến ​​của các chuyên gia học thuật, điều này cản trở rất lớn đến sự phát triển giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các trường cao đẳng nghề ở Trung Quốc. Phát triển bền vững các trường cao đẳng nghề.


3.3 Trình độ chuyên môn hóa quản lý hành chính thấp


Ở nước ta, phát triển nghiệp vụ quản lý hành chính giáo dục trong các cơ sở giáo dục đại học là định hướng trọng tâm của công cuộc đổi mới hệ thống quản lý giáo dục, đặc biệt, chuyên nghiệp hóa tổ chức bộ máy hành chính đòi hỏi các trường cao đẳng, đại học các hạng phải quan tâm. nó và thực hiện các cải cách liên quan một cách nghiêm túc. Hiện nay, trình độ chuyên nghiệp hóa công tác quản lý hành chính ở nhiều trường cao đẳng nghề còn thấp, mâu thuẫn nổi bật nhất là nhân viên hành chính phải gánh vác cả giảng dạy và quản lý, thường xuyên có sự luân chuyển giữa giáo viên và nhân viên hành chính, ngưỡng đầu vào thấp. , dẫn đến việc nhân viên hành chính nghề cao hơn thiếu khoa học., ý thức phục vụ hành chính xuất sắc.


3.4 Cơ cấu tổ chức hành chính chưa hợp lý


Bị ảnh hưởng bởi các quan niệm quản lý dạy học truyền thống, cơ cấu tổ chức bên trong của nhiều trường cao đẳng nghề vẫn theo mô hình kim tự tháp, trình bày từ trên xuống dưới và quyền lực hành chính chủ yếu tập trung ở cấp trên. Cơ cấu tổ chức hành chính kiểu này có nhiều nhược điểm, trong đó phổ biến nhất là việc nuôi dưỡng những tư tưởng xấu về tôn thờ quyền lực, cơ cấu không hợp lý, tổ chức đơn lẻ, các thành viên trong tổ chức thiếu đổi mới.


4 Phân tích nguyên nhân của những tồn tại trong hệ thống quản lý hành chính trường cao đẳng nghề


4.1 Định vị mơ hồ các mục tiêu quản lý hành chính


Trong hoàn cảnh bình thường, hầu hết các trường cao đẳng nghề ở nước ta đều sử dụng hệ thống quản lý hành chính của trường cao đẳng và đại học để tham khảo, hoặc theo phương thức quản lý trước đây của các trường trung cấp kỹ thuật, việc định vị chưa chính xác, trường chạy triết lý và mục tiêu quản lý hành chính không được kết hợp với giáo dục của các trường cao đẳng nghề. Biểu hiện cụ thể là: việc cung cấp giáo trình, tổ chức nghề nghiệp, văn hóa cơ sở và quản lý sinh viên của các trường cao đẳng nghề chưa mang tính chất của trường cao đẳng nghề, thậm chí chưa đạt trình độ sơ cấp nghề. Trên cơ sở các mục tiêu mơ hồ của các dịch vụ giảng dạy, giáo dục và nghiên cứu khoa học khác nhau, việc quản lý hành chính của các trường cao đẳng nghề chắc chắn sẽ không được cải thiện.


4.2 Quản lý hành chính phụ thuộc quá nhiều vào các chính sách của chính phủ


Qua phân tích thực trạng phát triển của các trường cao đẳng nghề, có thể thấy rằng các cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp đại học chịu trách nhiệm chính về quản lý giáo dục, hỗ trợ giảng dạy ... và cơ bản dựa trên sự ra quyết định của chính phủ đối với giáo dục nghề nghiệp. Các trường cao đẳng nghề địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của chính quyền địa phương. trường học. Đặc biệt là về vấn đề bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự ở các trường TCCN, việc phụ thuộc quá nhiều vào sự quản lý của nhà nước đã làm cho đội ngũ hành chính nội bộ của trường ngày càng kém ý thức phục vụ, điều này đã làm cho cán bộ hành chính buông lỏng công việc và trình độ quản lý hành chính. vẫn chưa được cải thiện.


4.3 Phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên hành chính còn lạc hậu


Phương pháp đánh giá không hợp lý của các trường cao đẳng nghề ảnh hưởng rất lớn đến sự nhiệt tình của nhân viên hành chính. Hiện nay, các phương pháp đánh giá năng lực của nhiều cơ quan quản lý dạy nghề cấp trên ở nước ta còn tương đối lạc hậu, về cơ bản giống như phương pháp đánh giá công chức trong các cơ quan nhà nước, nhưng không áp dụng được cho các chỉ số đánh giá của cán bộ quản lý trường học, chẳng hạn như “đạo đức , khả năng, sự siêng năng, hiệu suất, tính chính trực "" Vv., không có quá trình cải tiến và phân tích nào được thực hiện trong quá trình hoạt động và các chỉ số đánh giá tương đối chung chung.


5 Chiến lược Hiệu quả để Đổi mới Quản lý Hành chính Dạy nghề Cao hơn trong Kỷ nguyên Internet


5.1 Tích cực sử dụng công nghệ Internet để thực hiện đổi mới quản lý hành chính


Trong bối cảnh thời đại Internet, các công nghệ mới ra đời phát triển nhanh chóng, công nghệ thông tin Internet đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục, các trường cao đẳng nghề cần chú trọng đến việc đổi mới, tìm tòi các phương pháp quản lý và công nghệ trong công tác quản lý hành chính. . Thứ nhất, kết hợp các đặc điểm của quản lý hành chính dạy nghề bậc cao, xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ khoa học và tương thích, tích cực sử dụng công nghệ thông tin Internet, công nghệ cơ sở dữ liệu ... để thiết lập một nền tảng dịch vụ năng động. Trên nền tảng dịch vụ năng động, hoạt động quản lý hành chính cụ thể và đào tạo nhân tài của các trường cao đẳng nghề được thể hiện đầy đủ với xã hội, đồng thời được xã hội giám sát và đánh giá tích cực. văn hóa hành chính và giáo dục nghề nghiệp., để phát huy vai trò của các dịch vụ quản lý hành chính có vai trò rất tích cực. Thứ hai, dựa vào lợi thế của công nghệ thông tin Internet, lập kế hoạch toàn diện và chi tiết và phân tích thông tin dữ liệu công việc quản lý hành chính dạy nghề cấp cao hơn, bao gồm cả dữ liệu lịch sử, v.v., xây dựng nguồn tài nguyên cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh và thực hiện chia sẻ tài nguyên trên Internet, cho cấp cao hơn công tác quản lý hành chính dạy nghề Sự phát triển của cơ sở đảm bảo đầy đủ thông tin. Cuối cùng, trong thời đại Internet, dựa vào công nghệ thông tin Internet cũng có thể xây dựng một hệ thống thông tin đại học tập trung, tăng cường sự phối hợp quản lý hành chính giữa các trường cao đẳng, thúc đẩy sự phát triển phối hợp của quản lý hành chính dạy nghề cao hơn, và nâng cao tổng thể chất lượng và hiệu quả của quản lý hành chính trong trường cao đẳng nghề.


5.2 Tích cực trau dồi kiến ​​thức thông tin của các quản trị viên dạy nghề cao hơn


Dưới nền tảng của thời đại Internet, đòi hỏi chất lượng của các nhà quản trị dạy nghề cao hơn cũng phải theo kịp thời đại để đáp ứng các mục tiêu quản lý hành chính ngày càng cao và thực hiện đổi mới quản lý hành chính. Vì vậy, các trường cao đẳng nghề cần tích cực thực hiện công tác giáo dục và đào tạo nhân tài công nghệ thông tin chất lượng cao, không ngừng củng cố nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý về dịch vụ thông tin, giúp người quản trị hình thành đạo đức mạng tốt, nâng cao năng lực xử lý, phân tích và tích hợp của nhà quản trị. thông tin, Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả khoa học của công tác quản lý hành chính dạy nghề ngày càng cao.


5.3 Giảm bớt các cơ quan hành chính để đạt được sự phân cấp và quản lý hợp lý


Các trường cao đẳng nghề địa phương cần kết hợp các đặc điểm phát triển của địa phương, đặc điểm công nghiệp và mục tiêu giảng dạy của nhà trường, tích cực cơ cấu lại thể chế hành chính, thực hiện tinh gọn quản lý và phân cấp để nâng cao hiệu quả quản lý hành chính dạy nghề cao hơn. Các trường cao đẳng nghề cần cải cách hệ thống phòng ban lạc hậu ban đầu, bố trí lại nhân sự hành chính và điều chỉnh theo nguyên tắc gần nhau. Thiết lập một hệ thống khen thưởng và trừng phạt khoa học, các điều khoản cạnh tranh và các quy tắc và quy định khác để hạn chế và tiêu chuẩn hóa hành vi của nhân viên hành chính và nâng cao hiệu quả của họ. Cải thiện tình trạng phục vụ của các quản trị viên dạy nghề cao hơn trong các trường cao đẳng và đại học, đặt vị trí vai trò của họ, luôn tuân thủ khái niệm dịch vụ "hướng đến con người", tích cực giao tiếp với các trường cao đẳng và tổ chức, và tạo ra một môi trường khuôn viên trường tốt, lấy giáo dục sinh viên làm mục tiêu Xuất phát từ lợi ích của giáo viên, nhà trường và xã hội, quản lý hành chính luôn phải tuân theo nguyên tắc đặt tình hình chung lên hàng đầu.


5.4 Xây dựng hệ thống đánh giá hợp lý


Việc cải cách hệ thống quản lý hành chính trường cao đẳng nghề cũng cần quan tâm đến việc đổi mới và tối ưu hệ thống đánh giá, đây cũng là chìa khóa để nâng cao trình độ toàn diện của đội ngũ quản lý hành chính. Trong thời đại Internet, nội dung quản lý hành chính nghề nghiệp cao hơn cần được tinh chỉnh, công bằng và công bằng hơn. Điều này đòi hỏi sự thiết lập khoa học các tiêu chuẩn đánh giá và các hệ thống khuyến khích khác biệt để nâng cao tính công bằng và hợp lý của việc đánh giá nhân sự hành chính, để huy động sự nhiệt tình của nhân viên hành chính để có thể phát huy hết giá trị sáng tạo của chính mình.


5.5 Thiết lập cơ chế ra quyết định khoa học


Trong quá trình đổi mới quản lý hành chính của các trường cao đẳng nghề, cần tiếp tục tìm hiểu cơ chế ra quyết định dân chủ. Trong thời đại mới, nhiều trường cao đẳng nghề ở Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống trường học dựa trên hội đồng quản trị và đã giao các quyết định chính cho ban điều hành. và các chính phủ. Ngoài ra, các trường cao đẳng nghề cao hơn cũng có thể thiết lập một hệ thống trách nhiệm ra quyết định để làm rõ các quyền và nghĩa vụ của từng nhân viên hành chính, điều chỉnh hành vi hàng ngày của họ và khiến họ phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình đến cùng. Trong quá trình ra quyết định của nhiều công việc giáo dục và nghiên cứu khoa học, cũng có thể áp dụng phương pháp tham vấn chuyên gia cấp cao hoặc phương pháp điều trần và không được tự ý thêm các cơ quan ra quyết định để đảm bảo việc ra quyết định một cách khoa học, để quản lý hành chính dạy nghề cao hơn thực sự có thể phục vụ giáo viên và học sinh.


6 tóm tắt


Tóm lại, trong thời đại Internet, các công nghệ khác nhau đang phát triển nhanh chóng, trình độ kinh tế tiếp tục được cải thiện và nhu cầu của xã hội đối với các tài năng kỹ năng toàn diện ngày càng tăng đã thúc đẩy sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp ở một mức độ nhất định. Khi quy mô của các trường cao đẳng nghề ngày càng mở rộng, cần có một hệ thống quản lý hành chính hợp lý và đạt tiêu chuẩn để hỗ trợ sự phát triển lành mạnh và ổn định của các trường cao đẳng nghề trong tương lai. Do đó, việc liên tục đổi mới và tối ưu hóa công tác quản lý hành chính dạy nghề là rất quan trọng. và sự trao đổi, giao lưu của Lãnh đạo luôn tuân thủ ý thức quản lý hành chính “vì nhân dân, vì thầy và trò”, nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và bền vững của trường cao đẳng nghề.


người giới thiệu:


[1]Zhang Yalin. Các biện pháp đối phó để cải thiện chất lượng toàn diện của nhân viên hành chính trong các trường cao đẳng nghề[J].Journal of Jiamusi Career College, 2019 (05): 284-285.


[2]Yang Miao. Về hệ thống quản lý hành chính của các trường cao đẳng nghề[J]Thông tin Kinh tế Hiện đại, 2010 (22): 81.


[3]Ma Pengwei. Nghiên cứu về sự đổi mới của hệ thống quản lý của các trường cao đẳng tư thục[D].Dalian: Đại học Sư phạm Liêu Ninh, 2013.


[4]Xu Juan. Khám phá các cách thức đổi mới trong quản lý hành chính ở các trường cao đẳng nghề[J]Thực hành Kinh tế và Thương mại, 2017 (09): 168.


[5]Yuan Xiaochun. Nghiên cứu về các chiến lược đổi mới quản lý hành chính hợp tác của các công đoàn ở các trường cao đẳng nghề[J].Chizi (Giữa), 2014 (04): 50-51.


[6]Zhan Yuejun. Cải cách và khám phá việc thông tin hóa phương thức quản lý hành chính dạy nghề cao hơn dưới nền tảng thông tin hóa giáo dục[J].Marketing Circle, 2019 (46): 275,290.Chúc các bạn đọc tin xem bong da truc tuyen k+ Các chiến lược quản lý hành chính của giáo dục nghề nghiệp đại học trong kỷ nguyên Internet vui vẻ!

Bài viết mới