xem trực tiếp bong da Internet + thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem trực tiếp bong da Internet + thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp

bong da wab

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế xã hội Trung Quốc đã kéo theo những bước phát triển nhất định trong nền kinh tế nông nghiệp, do nền kinh tế nông nghiệp truyền thống của Trung Quốc phát triển chậm nên hiệu quả sản xuất nông nghiệp thấp, để thích ứng tốt hơn với công nghệ Internet hiện nay Để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, công nghệ thông tin Internet cần được tích hợp vào quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, bài viết này chủ yếu tập trung phân tích tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp trong thời đại Internet.


Từ khóa: Internet +; nông nghiệp; phát triển kinh tế


Sự phát triển nhanh chóng của xã hội đã đặt ra yêu cầu đối với nền kinh tế nông nghiệp, ở giai đoạn này các phương thức phát triển nông nghiệp truyền thống không thể theo kịp tốc độ phát triển của xã hội, vì vậy công nghệ Internet cần được sử dụng trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp không ngừng. Khi cán bộ có liên quan sử dụng công nghệ Internet, họ không chỉ phát huy hết lợi thế của phát triển nông nghiệp mà còn phải hiện thực hóa sự phát triển tổng thể của kinh tế nông nghiệp dựa trên công nghệ Internet.


1 Tổng quan về Kinh tế Nông nghiệp trong Kỷ nguyên "Internet +"


Trong thời đại mới, “Internet +” đã trở thành hình thức phát triển kinh tế chủ yếu, và dấu ấn của thời đại càng rõ nét. Internet hiện tại như một nền tảng cơ bản có thể quản lý và phân loại tất cả các yếu tố trong cuộc sống, tích hợp chúng vào các ngành công nghiệp khác nhau và thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế quốc gia. Để đảm bảo mô hình phát triển kinh tế trong thời đại “Internet +”, cần xây dựng các quy tắc và quy định tương ứng, thực hiện các biện pháp tự vệ hợp lý, tăng cường tích hợp công nghệ thông tin và nền tảng thông tin Internet, xây dựng các điểm tăng trưởng kinh tế mới, và thúc đẩy Sự phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc. Nông nghiệp, với tư cách là mắt xích chính của sự thay đổi trong kỷ nguyên "Internet +", nên tiếp tục tiến tới công nghiệp hóa và thông minh hóa dựa trên sự đổi mới của Internet. Ở giai đoạn này, sản xuất nông nghiệp có tính thông minh và hệ thống nhất định nên việc phân bổ nguồn lực hợp lý lúc này có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế nông nghiệp. Sự xuất hiện của các kênh bán hàng thương mại điện tử đã mở rộng phạm vi mua bán nông sản và hoạt động trở nên thuận tiện hơn. Trong thời đại thông tin Internet, sự ra đời của các nền tảng thông tin có thể giúp cho việc trao đổi thông tin trở nên hiệu quả hơn, rút ​​ngắn sự trao đổi, liên lạc giữa người sản xuất và người khai thác nông sản, giúp nông sản có vị trí thống lĩnh trên thị trường.


2 Tầm quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp Trung Quốc trong thời đại "Internet +"


Thứ nhất, kỷ nguyên “Internet +” có thể điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc một cách hiệu quả. Mô hình phát triển của thời đại “Internet +” có thể hỗ trợ nhất định cho phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cấp và tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm nông nghiệp, cải tiến các loại hình nội ngành nông nghiệp. Do Internet có tính bao trùm nhất định nên nó có thể đảm bảo rằng người làm nông nghiệp nắm được thông tin thị trường theo thời gian thực trong quá trình sản xuất và vận hành thực tế, đồng thời sử dụng công nghệ thông tin để truy vấn dữ liệu nông nghiệp liên quan, sử dụng nhiều thông tin dữ liệu khác nhau để nắm bắt xu hướng thị trường. của các sản phẩm nông nghiệp, và cải thiện hơn nữa lao động nông nghiệp Thu nhập từ trồng trọt. Ngoài ra, có thể sử dụng công nghệ thông tin để tìm hiểu các chính sách và quy định liên quan của các cơ quan ban ngành đối với phát triển nông nghiệp, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm nông nghiệp phù hợp với chính sách để kinh tế nông nghiệp phát triển hơn nữa. Internet có tính toàn diện nhất định, Internet chứa đựng nội dung thông tin của nhiều ngành khác nhau như công nghiệp dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp ... và người làm nông nghiệp có thể hiểu được nội dung thực tế của các ngành thông qua Internet, nắm bắt được xu hướng phát triển của nông nghiệp, và xác lập so sánh Môi trường phát triển nông nghiệp hiện đại đặt nền tảng cho sự phát triển hiện đại hoá nông nghiệp. Đặc thù của Internet còn có thể đảm bảo ứng dụng linh hoạt và hiệu quả các sản phẩm công nghệ mới vào quá trình phát triển của nền kinh tế nông nghiệp, đồng thời trưng bày các sản phẩm công nghệ nông nghiệp mới đến công chúng thông qua nền tảng thông tin, để người làm nông nghiệp tìm ra con đường phát triển tương ứng. trong thời gian, và sử dụng Đây là cơ sở để mở rộng lợi ích của sản xuất nông nghiệp. Thứ hai, thời đại “Internet +” có thể mang lại nhiều lợi ích cho phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, cần áp dụng hiệu quả mô hình phát triển Internet để tiết kiệm hơn nữa chi phí trồng trọt của người làm nông nghiệp, từ đó nâng cao lợi ích kinh tế của người làm nông nghiệp. Internet có đặc điểm là đa dạng, đồng bộ và toàn diện, vì vậy, trong quá trình phát triển hiện đại hoá nông nghiệp, công nghệ Internet có hiệu quả có thể được sử dụng để hướng dẫn công nhân nông nghiệp tiếp cận thông tin thị trường động, và căn cứ vào xu hướng phát triển của thị trường, công nhân nông nghiệp có thể tận dụng lợi thế của thị trường Định vị và nâng cao tính linh hoạt để giải quyết các vấn đề liên quan. Để tận dụng tốt hơn những lợi thế cơ bản của thông tin hóa, người làm nông nghiệp có thể sử dụng nền tảng giao dịch mạng thông tin hóa, có thể đơn giản hóa các thủ tục giao dịch, cải thiện sự thuận tiện trong giao dịch và tốc độ lưu thông của các sản phẩm nông nghiệp, cho phép phát triển hiệu quả công nghệ nông nghiệp và cải thiện nông nghiệp xã hội Lợi ích và lợi ích sinh thái. Thứ ba, thời đại “Internet +” có thể tối ưu hóa hiệu quả công nghệ sản xuất nông nghiệp. Trong thời đại Internet, nông nghiệp hiện đại có thể tận dụng công nghệ thông tin Internet để phát triển đi tắt đón đầu, trong quá trình phát triển đi tắt đón đầu, cần chú trọng đổi mới mô hình phát triển nông nghiệp, chuyển đổi mô hình phát triển nông nghiệp sang mô hình sản xuất công nghệ để phục vụ sang nền kinh tế thị trường. Sự phát triển hơn nữa của nền kinh tế nông nghiệp của Trung Quốc và khả năng đổi mới là một tiêu chí quan trọng để phát triển nông nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp của Trung Quốc.


3 Phương tiện Phát triển Kinh tế Nông nghiệp trong Kỷ nguyên "Internet +"


Trước hết, trong thời đại “Internet +”, việc ứng dụng công nghệ Internet kết hợp với phát triển nông nghiệp có thể nâng cao chất lượng ứng dụng của công nghệ Internet. Sự phát triển của Internet đã cung cấp một nền tảng tương ứng cho nền kinh tế nông nghiệp, do đó, việc sử dụng hiệu quả công nghệ Internet có thể tối ưu hóa và tích hợp các nguồn năng lượng, mở rộng phạm vi phát triển kinh tế nông nghiệp, triển khai cấu hình tối ưu cho các sản phẩm nông nghiệp khác nhau. Hiện nay, trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp của Trung Quốc, cần phải thực hiện quan điểm phát triển khoa học theo định hướng con người, thực hành quan điểm phát triển bền vững và liên tục xây dựng các chiến lược phát triển tương ứng với sự phát triển kinh tế khu vực. Trong quá trình hoạt động thực tế, công nghệ thông tin cần được phân tích từ các khía cạnh khác nhau, như phân tích chi tiết về nước, đất, phân bón và các nội dung khác trong quá trình phát triển nông nghiệp, từ đó đưa ra các tài liệu tham khảo tương ứng cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp. kinh tế và đề ra các giải pháp hợp lý, từ đó nâng cao tốc độ phát triển của kinh tế nông nghiệp.Việc sử dụng công nghệ thông tin Internet có thể giúp phát triển kinh tế nông nghiệp liên tục đổi mới, nắm bắt kịp thời điều kiện thị trường, xây dựng chiến lược bán hàng hợp lý, mở rộng lợi ích trong phát triển kinh tế nông nghiệp.[1]. Thứ hai, trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, cần tăng cường xây dựng Internet và hoàn thiện các kênh trao đổi thông tin. Trong việc ứng dụng công nghệ thông tin Internet cần phải quan tâm đến phát triển thương mại điện tử, trong quá trình phát triển nông nghiệp, muốn nâng cao hơn nữa lợi ích kinh tế của nông nghiệp thì cần phải thiết lập một mạng thông tin Internet tương ứng. nền tảng dựa trên tình hình thực tế. Trong thời đại “Internet +”, thông tin thời gian thực có thể được cải thiện, và nếu bạn muốn tăng lợi ích kinh tế, bạn cần phải nắm vững thông tin thị trường nông sản. Trong sản xuất nông nghiệp, công nghệ Internet không chỉ có thể được sử dụng cho máy móc nông nghiệp mà còn có thể dùng để tiếp thị sản phẩm. Người làm nông nghiệp có thể mở rộng kênh bán hàng, bám sát thông tin ngành, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp. Thương mại điện tử có thể mở rộng hiệu quả phạm vi quảng bá và bán các sản phẩm nông nghiệp, mở rộng các kênh tiêu thụ nông sản và cũng có thể hiện thực hóa một loại hình tiếp thị đặt hàng nông sản mới. Ngoài ra, các sở, ngành liên quan cũng cần tăng cường đầu tư, xây dựng hệ thống và chính sách hợp lý để duy trì hiệu quả thu nhập cơ bản của người lao động nông nghiệp, giới thiệu thương mại điện tử để hỗ trợ kỹ thuật cho phát triển kinh tế nông nghiệp, quản lý sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả. Việc xây dựng Internet nông nghiệp lành mạnh không chỉ có thể đặt nền tảng cho việc triển khai thương mại điện tử mà còn hỗ trợ cho việc sử dụng công nghệ thông tin. Các cán bộ liên quan cần hoạch định quá trình phát triển nông nghiệp cụ thể một cách khoa học và hợp lý, nhất là về truyền thông, chỉ có như vậy công nghệ Internet mới phát huy hết vai trò của nó đối với sự phát triển của kinh tế nông nghiệp.Các nhà nghiên cứu liên quan cũng có thể cập nhật mô hình phát triển nông nghiệp dựa trên công nghệ Internet để có thể tiếp tục thích ứng với xu thế phát triển của xã hội[2]. Cuối cùng, đào tạo thích hợp cho lao động nông nghiệp có thể mở đường cho sự phát triển của kinh tế nông nghiệp. Tư duy của người làm nông nghiệp cần phải trải qua sự chuyển biến nhất định, nhận thức được tầm quan trọng của cơ giới hóa đối với phát triển nông nghiệp, về cơ bản chấp nhận sản xuất nông nghiệp cơ giới hóa. Có thể sử dụng phương pháp vận hành ruộng thí nghiệm để so sánh trực quan, sử dụng cơ giới hóa để sản xuất trên một ruộng thí nghiệm, còn ruộng thí nghiệm kia áp dụng phương pháp sản xuất thủ công để so sánh hiệu quả sản xuất của hai ruộng thí nghiệm. Qua so sánh trực quan hơn, có thể thấy rằng cơ giới hóa sản xuất có hiệu quả sản xuất cao hơn, chất lượng tốt hơn, không chỉ tiết kiệm chi phí nhân lực mà còn hiệu quả hơn. Lúc này, những người làm nông nghiệp sẽ tích cực đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp và công nghệ Internet, có thể quay video sản xuất cơ giới hóa nông nghiệp để mở rộng mức độ phổ biến của cơ giới hóa nông nghiệp. Trong thời đại “Internet +”, nếu muốn tích hợp máy móc nông nghiệp và công nghệ Internet, công nhân nông nghiệp cũng cần được đào tạo về quản lý cơ giới hóa để phương thức sản xuất máy móc hiệu quả hơn. Có thể mở rộng công khai về quản lý máy móc nông nghiệp để người làm nông nghiệp hiểu được lợi thế của việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp dựa trên trình độ chuyên môn của công nhân nông nghiệp trong quá trình khuyến khích và đào tạo thực tế. Đối với một số lao động nông nghiệp có trình độ chuyên môn và kiến ​​thức nông nghiệp cao hơn có thể tập huấn kỹ thuật để phổ biến kỹ thuật cho các hộ sản xuất nông nghiệp lân cận. Cũng có thể mời một số giảng viên chuyên nghiệp để đào tạo, để người làm nông nghiệp có thể tiếp xúc với công nghệ nông nghiệp tiên tiến và các khái niệm nông nghiệp, để đạt được hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.Sau khi xây dựng nền tảng thông tin, cần tiến hành đào tạo thông tin cho công nhân nông nghiệp để họ hiểu đầy đủ về nền tảng thông tin nông nghiệp, chỉ có như vậy mới giúp công nhân nông nghiệp hiểu được cơ cấu công nghiệp và sự thay đổi của thị trường một cách kịp thời. Có thể tổ chức đào tạo thường xuyên để cải thiện Internet của họ. Nhận thức cho phép công nghệ Internet phát huy vai trò lớn nhất của nó[3].


4. Kết luận


Tóm lại, sự xuất hiện của thời đại “Internet +” đã đóng một vai trò nhất định trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp Trung Quốc, công nghệ mới không chỉ có thể làm tăng tốc độ phát triển kinh tế nông nghiệp mà còn mang lại một mức độ thuận tiện nhất định cho kinh tế nông nghiệp sự phát triển. Nếu nền kinh tế nông nghiệp muốn đạt được hiệu quả đổi mới và cải tiến trong quá trình phát triển thì phải ứng dụng hợp lý công nghệ Internet trong thời kỳ mới để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của kinh tế nông nghiệp.


người giới thiệu:


[1]Cheng Yunfei. Khám phá về việc thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp trong kỷ nguyên "Internet +"[J]Kinh tế tập thể của Trung Quốc, 2018,000 (003): 9-10.


[2]Gao Junfang. Khám phá về việc thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp trong kỷ nguyên "Internet +"[J]Phát triển Nông nghiệp và Thiết bị, 2018, 196 (04): 31 + 40.


[3]Du Guohong. Khám phá về việc thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp trong kỷ nguyên "Internet +"[J].Nông Gia Khoa học và Công nghệ: Tạp chí Giữa kỳ, 2018,000 (011): P.134-134.


Tác giả: Li Shumei Đơn vị: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Thị trấn Huimeng, Huyện Mengjin, Thành phố Lạc Dương, Tỉnh Hà NamChúc các bạn đọc tin xem trực tiếp bong da Internet + thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp vui vẻ!

Bài viết mới